Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Phân tích những hình ảnh ẩn dụ trong bài thơ Viếng lăng Bác

Đề bài. Những hình ảnh ẩn dụ (mặt trời, vầng trăng, trời xanh,…) trong bài thơ Viếng lăng Bác đã có tác dụng như thế nào trong việc biểu hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương và của mọi người đối với Bác Hồ?

MB:

– Bài thơ Viếng lăng Bác được sáng tác trong dịp tác giả từ miền Nam ra thăm lăng Bác (1976).

– Đây là một trong những bài thơ được đánh giá là hay viết về đề tài lãnh tụ.

TB:

Advertisements (Quảng cáo)

Cảm hứng bao trùm bài thơ: Nỗi xúc động, thương tiếc và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ đối với Bác Hồ.

– Đây là động lực để nhà thơ sáng tạo ra những ẩn dụ nghệ thuật độc đáo có giá trị biểu cảm rất lớn như mặt trời trong câu: Có một một trời trong lâng rất đỏ. Bác Hồ là lãnh tụ là mặt trời cách mạng soi tô con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Bác là mặt trời chân lí trong mỗi người dân Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)

– Hình ảnh vầng trăng sáng trong dịu hiền: gợi cho người đọc liên tưởng đến đời sống tinh thần thanh cao của Bác.

– Hình ảnh “trời xanh là mãi mãi” khẳng định sự bất tử của Bác. Bác Hồ đã hóa thân vào sông núi, đất nước; Bác sống mãi trong lòng dân tộc và nhân loại.

KB:

– Viếng lăng Bác là một bài thơ thành công cả về nội dung lẫn nghệ thuật.

– Nhà thơ Viễn Phương đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với Bắc Hồ – vị Cha già vĩ đại.

Advertisements (Quảng cáo)