Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Khảo sát Toán 8 trường THCS Trần Quốc Toản

CHIA SẺ

PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn Toán lớp 8

Thời gian làm bài 60 phút (Không tính thời gian phát đề)

I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài làm

Câu 1 : Từ tỉ lệ thức tilethuc  với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

cau1

Câu 2:Tích của hai đơn thức  2x3y và 3x2y3

A. – 6x5y4          B.  6x5y4           C.   6 x5y3           D.    – 6x6y3

 Câu 3: Cho a, b, c là các đường thẳng.phân biệt. Nếu ac và bc thì:

A. a cắt b          B.  a⊥b              C.  a // b              D. a≡b

Câu 4:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào  là đơn thức:

Donthuc

Câu 5:Cho ΔABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. AB = AC            B. CA = CB      C. BA = BC      D. AC = BC

Câu 6:Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau :

A.3cm; 4cm; 5cm      B. 4cm; 6cm; 8cm         C.5cm; 7cm; 8cm         D.3cm; 5cm; 7cm    

II/ Tự Luận (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Trong cuộc điều tra về điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

6 9 9 7 8 6 4 5
5 7 5 6 8 4 8 6
6 9 7 8 7 6 7 8
6 7 8 6 8 9 8 10

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng tần số và tìm số trung bình cộng?

c) Tìm mốt của dấu hiệu ?

Câu 2: (2,0 điểm)Cho hai đa thức:

P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5

Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1

a) Rút gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) +Q(x), P(x)- Q(x).

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết:

tim xyz

Câu4: (2,0 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (MÎ BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

a) Tính dộ dài BC.

b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.

c) Chứng minh .chungminh goc

Câu5: (0,5 điểm)      Biết rằng :12+22+33+…+102= 385. Tính tổng : S= 22+ 42+…+202


Đáp án vá HƯỚNG DẪN CHẤM Đề KSCL đầu năm Toán lớp 8:

I.TRẮC NGHIỆM:

1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C D A A
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. TỰ LUẬN:

dap-an-de-KSCL-toan-8-truong-THCS-TranQuocToan