Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án chi tiết từng câu). Các em thử sức mình làm được mấy điểm nhé. 

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

             MÔN: TOÁN Lớp  8                     

THỜI GIAN: 60 phút   (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1(2 điểm).

a) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí):

thuc-hien-pheptinh-toan-8

b) Rút gọn biểu thức

rutgon-bieu-thuc

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết

bai2_timxbiet

Bài 3 (1 điểm). Tìm các số a, b, c biết:

bai3

Bài 4 (2 điểm).

Cho hai đa thức:

bai4_cho2dathuc

a) Thu gọn P(x) , Q(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) – Q(x)

Bài 5 (3 điểm).

Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = O
B.Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) Gọi E là giao điểm AD và B
C.Chứng minh: ΔEAC = ΔEBD

c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy

Bài 6 (0,5 điểm). Tính tổng

S = (-3)0 + (-3)1+ (-3)2 + …+ (-3)2015.


HƯỚNG DẪN CHẤM, Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN 8

Bài 1. (2 điểm ).

a) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí):

dapan_1

b) Rút gọn biểu thức

dapan_1b

Bài 2 (1,5 điểm ). Mỗi ý đúng được (0,75 đ)

Bài 3 (1 điểm )

dapan_3

Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70       (0.5 đ)

Bài 4 (2 điểm)

a) Kết quả thu gọn P(x) , Q(x) và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến là.

bai4a

b) Kết quả P(x) – Q(x) = x4 – 4x3 + 5x2 + 6x -2 (1đ)

Bài 5 (3 điểm ).

baihinh

– Vẽ hình hết câu a được               (0,25đ)

– Chứng minhđược AD = B
C.        (0,75 đ)

– Chứng minhđược EAC = EB
D.         (1 đ)

– Chứng minhđược OE là phân giác của góc xOy.       (1 đ)

Chi tiết:

hinh_GTKL

CM: a) OA + AC = OC (A nằm giữa O và C)

OB + BD = OD (B nằm giữa O và D)

Mà: OA = OB; AC = BD (gt)

OC = OD

Xét ΔOAD và ΔOBC có:

OA = OB (gt)

Góc O  : góc chung

OD = OC (cmt)

⇒ΔOAD = ΔOBC (c.g.c)

⇒ AD = BC ( 2 cạnh tương ứng )

caubc

Bài 6 (1 điểm ).

S  =(-3)0+(-3)1 + (-3)2+(-3)3+…+ (-3)2015.

-3S  = (-3).[(-3)0+(-3)1+(-3)2 + …+(-3)2015]

= (-3)1+ (-3)2+ …+(-3)2016      (0.25 đ)

-3S – S = [(-3)1 + (-3)2+…+(-3)2016] – (3)0 – (-3)1 -…- (-3)2015.

-4S   = (-3)2016 -1.

bai6