Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đáp án và đề thi học kì 2 toán 6 của Phòng GD & ĐT Phù Yên

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 Toán của Phòng GD & ĐT Phù Yên năm 2016: Học sinh lớp 6a có 20 em, biết số học sinh nữ chiếm 3/10 tổng số học sinh lớp. Tính số học sinh nam và nữ

1: (3,0  điểm)

a) Phát biểu quy tắc nhân phân số? Cho ví dụ.

b) Phát biểu quy tắc chia phân số? Cho ví dụ.

2: (2,0 điểm)

Tia phân giác của một góc  là gì? Vẽ tia phân giác Oz của ∠xOy

3: (2,0 điểm)

Thực hiện các phép tính:

2016-04-27_164403

4: (0,5 điểm)

Tìm x, biết :  (x + 1,5) : 3 .1/5= 5/8

5: (1,0  điểm)

Học sinh lớp 6a có 20 em, biết số học sinh nữ chiếm 3/10 tổng số học sinh lớp. Tính số học sinh nam và nữ

6: (1,5  điểm)

2016-04-27_164503

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOz  = 350, ∠xOy = 700

a) Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?

b) Tính ∠zOy = ?

c) Tia Oz có là tia phân giác của ∠xOy không? Tại sao?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 6

1.

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. (1 điểm)

Ví dụ:

2016-04-27_164752 0,5 điểm

b) Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia (1 điểm)

Ví dụ:

2016-04-27_164853 0,5 điểm

2. ( 2 điểm)

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau (1 điểm)

2016-04-27_164956

3. ( 2 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm

2016-04-27_1654372016-04-27_165450

2016-04-27_165514

2016-04-27_165532

4. 

2016-04-27_165612 0,5 điểm

5. ( 1 điểm)

Số học sinh nữ lớp 6A là: 20 . 3/10 = 6 (HS)  (0,5 điểm)

Số học sinh nam lớp 6A là: 20 – 6 = 14 (HS)   (0,5 điểm)

6. ( 1,5 điểm)

a) Vì  ∠ xOz < ∠ xOy ( 350 <700) nên

tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

b) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên

∠xOz + ∠zOy= ∠xOy  hay 350 + ∠zOy = 700

=>     ∠yOz = 350

c) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

và  ∠xOz = ∠yOz = 350

nên Oz là tia phân giác của góc xOy