Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Bộ 5 Đề học kì 2 toán lớp 4 tuyển chọn hay nhất 2016

CHIA SẺ

 5 Thi kì II Toán lớp 4 rất hay năm 2016. Đề thi gồm những bài toán chọn lọc, phù hợp cho các em ôn tập. 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 4

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Thời gian làm bài 40 phút)

Đề Số 1
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2756 : 26                c)   1807  34

b) 39275 – 306           d)  5437 + 1009

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1/2 giờ = ……… phút         60kg 7g = ………g

300 phút = ……… giờ          4 yến 8kg = ………kg

4000 năm = ……… thế kỷ        3/4 tạ = ………kg

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số 654 5161 2945 400
Hiệu hai số 80 983 77 52
Số lớn
Số bé

Bài 4. Một đàn vịt có 126 con, trong đó số vịt mái gấp 6 lần số vịt trống. Tính số vịt mái, số vịt trống.

Bài 5. Điền dấu thích hợp vào ô trống

2016-04-28_075138

Bài 6. Quãng đường từ A đến B dài 14km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số trung bình cộng của các số 4514; 6300 và 5875 là:

A. 5536      
B.5563        C.   5356           D.   5635


Đề Số 2
Bài 1.  Tính giá trị biểu thức:

a) 481 : (21 + 16) x23             b)   39 150 : 54 + 9906 : 26

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2016-04-28_075423

Bài 3. Trên hình vẽ sau:

2016-04-28_075450

a) Đoạn thẳng nào song song với AB?

b) Đoạn thẳng nào vuông góc với ED?

Bài 4. Bố hơn con 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.

Bài 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong số 14 503 679, chữ số 0 ở hàng ………, lớp ………

chữ số 4 ở hàng ………, lớp ………

chữ số 6 ở hàng ………, lớp ………

chữ số 3 ở hàng ………, lớp ………

Bài 6. Viết tỉ số vào ô trống:

a

7 2dm 9kg 14 giờ

3m2

b

10 7dm 15kg 21 giờ 8m2

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

Bài 7. Đánh dấu (X) vào ô  […]  trước câu trả lời đúng:

Khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ đo được 8cm. Bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 10000. Khoảng cách của hai điểm đó trên mặt đất là:

[…]     8m

[…]     800m

[…]     80000cm

[…]     8000cm


Đề Số 3
Bài 1.  Tìm x, biết:

a) x : 6 = 245 (dư 3)         b)   X x 56 = 21504

Bài 2. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + a = ….. + 9                                 m x 1 = 1 x ……

(c + d) + 4 = c + (d + ….)                    n – n = ………

0 + a = a + …… =…                           b – 0 = ……

Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

2016-04-28_080303

Bài 4. Hiệu của hai số là 42. Tỉ số của hai số đó là 5/3. Tìm hai số đó.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số 80 604 có thể viết thành:

A. 80 000 + 600 + 60 + 4      
B.80 000 + 60 + 4

C.80 000 + 600 + 4              
D.8000 + 600 + 4

Bài 6. Chiều dài bảng của lớp học là 4m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 100

Bài 7. Viết phân số tối giản chỉ phần đã gạch xiên của mỗi hình sau:

2016-04-28_080543


Đề Số 4
Bài 1.  Rút gọn các phân số:

2016-04-28_080646

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 giờ = ……… giây                      5kg 9g = ………g

1 ngày = ……… phút                 6 tạ 20kg = ………kg

1/15 giờ = ……… phút                 20000kg = ……… tấn

Bài 3. Em hãy đặt đề toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

2016-04-28_081115

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 70 200 – 29 194           b)   13498 : 32

c) 323 x  169                    d)   5403 : 10 999

Bài 5. Khối lớp Bốn có số học sinh nữ gấp 3 lần số học sinh nam. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 260 bạn. Hỏi khối lớp Bốn có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 6. Viết vào chỗ trống:

2016-04-28_081217

a) Góc nhọn có đỉnh là: ………

b) Góc vuông có đỉnh là: ………

c) Góc tù có đỉnh là: ………

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số chẵn liên tiếp:

9134; ………; ………

………; 10 000; ………

b) Ba số lẻ liên tiếp:

………; 9999; ………

26 485; ………; ………


Đề Số 5
Bài 1.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

612dm2 = ………m2………dm2              m2 = ………dm2

50 043cm2 = ………m2………cm2          50cm2 = 1/…dm2

7dm2 19cm2 = ………cm2                   1/100m2 = ………cm2

Bài 2. Trong các số: 105; 5643; 2718; 4422

a) Số nào chia hết cho 2 ? c)   Số nào chia hết cho 3 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ? d)   Số nào chia hết cho 9 ?

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số 512 270 75 192
Tỉ số của hai số
Số bé
Số lớn

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 180m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Bài 5. Tính giá trị của các biểu thức:

a) 1277 + 575 : 5 – 112 x 8

b)   1029 – 986 : 34 x 13

Bài 6. Trên một bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 10000, người ta vẽ chiều dài của một con đường là 9cm. Em hãy vẽ lại chiều dài đó trên giấy rồi tính chiều dài thực tế của con đường bằng mét.

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào Ô trống là:

A. 4        
B.7               C.   5                D.   6

Chúc các em ôn tập tốt!!!