Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Khảo sát chất lượng Toán 8 giữa kì 1 trường Lương Thế Vinh HN 2019: Chứng tỏ biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào x

Phân tích đa thức thành nhân tử; Tìm x biết; Chứng tỏ biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc; chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật, hình thang cân… là nôi dung các câu hỏi trong đề KSCL giữa học kì 1 lớp 8 trường THCS, THPT Lương Thế Vinh.

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN TOÁN 8

Thời gian: 90 phút

Bài 1. (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)2x3 – 8x

b) x(x – y) + x2 – y2

Advertisements (Quảng cáo)

c) 25(x + 5)2 – 9(x + 7)2

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết

a)x2 – 4x + 3 = 0

b) (3x – 5)2 – (x + 1)2 = 0

) 16(2 – 3x) + x2(3x – 2) = 0

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 (2 điểm)

1) Chứng tỏ biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào x:

A = (x – 3) (x+ 2) + (x – 4) (x + 4) – (2x – 1)x

2) Cho x – y = 3. Tính giá trị biểu thức B = x2 – 2xy + y2 + 5x – 5y + 10

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB (M thuộc AB), kẻ HN vuông góc với AC (N thuộc AC)

1) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật

2) Gọi I là trung điểm HC, K là điểm đối xứng với A qua I. Chứng minh AC // HK

3) Chứng minh tứ giác MNCK là hình thang cân

4) MN cắt AH tại O; CO cắt AK tại D. Chứng minh: AK = 3AD

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm x, y, z thỏa mãn:

2x2 + 2y2 + z2 + 25 – 6y- 2xy – 8x + 2z (y – x) = 0.

Đáp án đang được cập nhật.

Advertisements (Quảng cáo)