Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường...

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường THCS Lương Yên có đáp án

CHIA SẺ

Đề thi:

Bài 1: (2 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) xy – 2y – x + 2

b) x² – 2xy – 9 + y²

Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x biết.

a) x² – x – 6(x-1) = 0

b) 2x² – 2 + (2x – 1)(3 – x) = 2

Bài 3:(2,5 điểm).  Cho các biểu thức

2015-12-18_215525

a, Tính giá trị của biểu thức A tại x = -1.

b, Rút gọn biểu thức B.

c, Tìm các giá trị nguyên của x để B:A nhận giá trị nguyên.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. M là một điểm bất kỳ trên cạnh BC (M khác H). Gọi E, F theo thứ tự là hình chiếu của M trên cạnh AB, AC.

a, Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật.

b, Giả sử AB = 3cm, AC = 4cm. Tính BC và AH.

c, Gọi giao điểm của EF và AM là O. N là điểm đối xứng với O qua A
B.Chứng minh tứ giác ANEO là hình thoi.

d, Tính góc EHF.

Bài 5: (0,5điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P biết:

2015-12-18_215722


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 8

Bài 1:

Quảng cáo

Quảng cáo
a, =(x-2)(y-1)  (1đ)

b,=(x-y-3)(x-y+3)   (1đ)

Bài 2:

a, x=1; x=6  (0,75đ)

b, x = 1          (0,75đ)

Bài 3:

a) Tính đúng GTBT A là -25/12   (0,75)

2015-12-18_220642

Bài 4

a, AEMF là hcn vì có 3 góc vuông

b, Vận dụng Đ/L Py-ta-go tính được BC = 5cm

Sử dụng công thức tính dt tam giác vuông tính AH = 2,4cm

c, Chứng minh ANEO là hình thoi theo dhnb

d) Tính góc EHF = 900

Vẽ hình đúng đến câu a, cho 0.25đ

a, chứng minh đúng cho 1,0đ

b, Tính đúng BC = 5cm cho 0.5đ

tính đúng AH=2.4cm cho 0,5đ

c, Chứng minh tgANEO là hình thoi theo dhnb đúng cho 0.75đ.

d, Tính góc EHF = 900 cho 0,5

Quảng cáo

CHIA SẺ