Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề học kì 1 có đáp án toán 8 Phòng GD &...

Đề học kì 1 có đáp án toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

CHIA SẺ

[Lý thuyết + Bài tập] Thi – kiểm tra kì 1 Toán lớp 8 có đáp án chi tiết do Phòng GD & ĐT Võ Nhai.

Môn: Toán – Lớp 8 – Thời gian làm bài 90 phút

I. Lí thuyết ( 2 điểm )

Viết dạng tổng quát hằng đẳng thức bình phương một tổng, một hiệu, lập phương một tổng, một hiệu lấy ví dụ minh họa.

II. Bài tập ( 8 điểm )

Bài 1.(2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

2015-12-20_090422

Bài 2 (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 15x + 20y

b) x – y – 5x + 5y

Bài 3: (1,5 điểm) Cho phân thức:

2015-12-20_090638

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC

a) Gọi M là điểm đối xứng với E qua
D.Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành

b) Chứng minh tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác ABC


PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 8

I. Lí thuyết: viết đúng 4 hằng đẳng thức      (1điểm)

Lấy được 4 ví dụ áp dụng 4 hằng đẳng thức (1điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

II. Bài Tập

Bài 1. (2 điểm) Mỗi ý đúng 1 điểm

2015-12-20_091120

2015-12-20_091135

Bài 2. (1đ)

a. 10x + 15y  = 5(2x + 3y)      (0,5đ)

b. x2 – xy – 2x + 2y = x(x – y) – 2(x – y)

= (x – y)(x – 2)               (0,5đ)

Bài 3. 

a) Điều kiện xác định: x – 2 ≠ 0  x ≠ 2    (0,5đ)

b) Rút gọn phân thức. (1đ)2015-12-20_092209

Bài 4. 2015-12-20_092337

a) Tứ giác ACEM là hình bình hành vì:

Ta có: DE // AC; DE = 1/2 AC (1)

Mà ME = 2DE         (2)                  (1điểm)

Từ (1) và (2)  ⇒  ME // AC và ME = AC

b) Tứ giác AEBM là hình chữ nhật vì:

DA = DB; DE = DM

Và góc E = 90º (do tam giác ABC là tam giác cân có AE là trung tuyến)                      (1 điểm)

c) AE ⊥ BC    (Chứng minh trên)          (1đ)

2015-12-20_092723

Quảng cáo

CHIA SẺ