Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Hóa 2018 mới nhất...

Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Hóa 2018 mới nhất có đáp án Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí

CHIA SẺ

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2018 – 2019 của trường THCS Thái Bình có đáp án chi tiết.

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH   ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH          MÔN : HÓA HỌC 8          

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

I.Lí thuyết: (5đ)

Câu 1(1đ) Nêu khái niệm nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 2: (1đ) Nêu khái niệm đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (1đ) Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết ý nghĩa gì?

(Biết Cu = 64 ; S = 32 ; O = 16)

Câu 4: (1 điểm )

1. Khi cho một mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước nóng lên, thậm chí có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi có phản ứng hóa học xảy ra không? Vì sao?

2. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: (1 điểm ) Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí? Cho biết thể tích mol của các chất khí ở đktc?

II.Bài tập: (5đ)

Câu 6: (2 điểm ) Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a.      Na    +          O2        – – — >             Na2O

b.      KClO3  – – – – >       KCl     +          O2

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được

Câu 7: (1 điểm ) Để chế tạo mỗi quả pháo bông nhằm phục vụ cho các chiến sĩ biên phòng giữ gìn biên giới hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a)     Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b)     Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2 điểm ) Hợp chất A có tỉ khối so với khí oxi là 2.

a)     Tính khối lượng mol của hợp chất?

b)     Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC 8 HK I

NĂM HỌC 2018 – 2019

I.Lí thuyết:

Câu 1: – Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

– Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm

Câu 2: – Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học

Ví dụ: Cu; H2

– Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

Câu 3: – Công thức hóa học CuSO4 cho ta biết:

– Nguyên tố Cu; S; O tạo nên chất

Quảng cáo

Quảng cáo

– Trong hợp chất có 1Cu; 1S; 4O

– Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đvC)

Câu 4: a. Có xảy ra phản ứng hóa học vì miếng vôi sống tan, phản ứng tỏa nhiệt nhiều làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: Canxi oxit   +   nước → Canxi hiđroxit

Câu 5: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

– Ở đktc, thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít

II.Bài tập:

Câu 6:

a.   4Na  +       O2        →t0     2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O

= 4 : 1 : 2

b.   2KClO3  →t0       2KCl   + 3O2

Có tỉ lệ: Số phân tử KClO3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2

= 2 : 2 : 3

Câu 7:

a) Áp dụng theo ĐLBTKL, ta có công thức về khối lượng của phản ứng

mMg + mO2 = mMgO

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng:

=> mO2 = mMgO – mMg

=  1000 – 600

=  400 (gam)

Câu 8:

a) Khối lượng mol của hợp chất A là:

MA = dA/O2 . MO2

= 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp chất A là:

nA = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

mA = n.MA = 0,25 . 64   = 16 (gam)

 

 

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ