Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề kiểm tra kì 1 Hóa 8 có đáp án – Nêu...

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 8 có đáp án – Nêu định luật bảo toàn khối lượng.Viết biểu thức tổng quát

CHIA SẺ

Cùng thử sức với đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 – THCS Trần Văn Thới. Đề có 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

KIỂM TRA  HỌC KÌ I

Môn : Hóa 8

Thời gian: 45 Phút

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

          Hãy chọn đáp án đúng ghi vào bài làm

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại hạt là

A. proton, nơtron    B. proton, electron

C. proton, nơtron, electron  D. nơtron, electron

Câu 2  Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe B. FeCO3, NaCl, H2SO4

C. NaCl, H2O, H2 D. HCl, NaCl, O2

Câu 3. Hóa  trị  của  lưu huỳnh  trong công thức  SO2 là :

A. II B. VI    C. III        D. IV

Câu 4. Phương trình phản ứng hóa học được viết đúng là

II.TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài1.  (2 đ) Nêu định luật bảo toàn khối lượng.Viết biểu thức tổng quát.

Bài 2. (2 đ).Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ sau?

a) Al + HCl —- > AlCl3 + H2.

b). Na   +   H2O—- > NaOH + H2

Bài 3. ((3,0 đ):. . Tìm số mol  các chất sau :

a,  32  g O2 ,

b. 17,4 g  K2SO4 ,

c.  5,6  lít khí  CO2   ( đktc)

Cho: H = 1; C = 12 ; O = 16 ; S = 32; K = 39;.

——————— Hết———————-

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- HÓA 8

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D C B A
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Phần II: Tự luận (7 điểm)

CHIA SẺ