Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đáp án và đề thi học kì 1 Toán 8 của phòng GD&ĐT Diễn Châu năm 2016

[phòng GD&ĐT Diễn Châu] Đề kì 1 môn Toán 8 trường THCS Diễn Lâm: Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 5x2 – 10x          b) x2 – y2 – 2x + 2y               c) 4x2 – 4xy – 8y2

Bài 2: (2,0 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

a) 5x(3x – 2 )               b) (8x4y3 – 4x3y2 + x2y2) : 2x2y2

2. Tìm x biết

a) x2 – 16 = 0               b) (2x – 3)2 – 4x2 = – 15

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho biểu thức P: 2016-12-19_131130

a) Tìm a để biểu thức P có nghĩa.

b) Rút gọn P.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên.

Bài 4. (3,0 điểm).

Cho hình chữ nhật ABC
D.Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến B
D.Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn AH và DH.

a) Chứng minh MN//AD.

b) Gọi I là trung điểm của cạnh B
C.Chứng minh tứ giác BMNI là hình bình hành.

c) Chứng minh tam giác ANI vuông tại N.

Bài 5. (1,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy – 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức M = (x + y)2015+ (x – 2)2016 + (y + 1)2017


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Bài 1. (1,5 điểm)

2016-12-19_131309

Bài 2. (2 điểm)

2016-12-19_131344

Bài 3.2016-12-19_131443

2016-12-19_131516

Bài 4.

2016-12-19_131543 Hình vẽ

a) Xét tam giác AHD có:
M là trung điểm của AH (gt)
N là trung điểm của DH (gt)
Do đó MN là đường trung bình của tam giác AHD
Suy ra MN//AD (tính chất) (đpcm)

2016-12-19_131733

2016-12-19_131746

Bài 5.

2016-12-19_131819

Advertisements (Quảng cáo)