Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8...

Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 có đáp án chi tiết Trường THCS Hợp Long: Trình bày những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỷ XX? Vì sao năm 1917, nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

Đề gồm 3 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. 

 

1: (2,0 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

2 (4 điểm)

Trình bày những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỷ XX? Vì sao năm 1917, nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

3: (4 điểm)

Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Rudơven?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 MÔN SỬ LỚP 8

Câu

Đáp án

Điểm
1 + ĐNA có vị trí chiến lược quan trọng:

– Giàu tài nguyên khoáng sản, dân số đông – thị trường tiêu thụ rộng lớn

 

 

0,5

– Có chế độ phong kiến bảo thủ, lạc hậu, suy yếu 0,5
+ Nửa sau thế kỷ XIX, tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm lược ĐNA:

–     Anh chiếm Miến Điện, Mã lai

–     Pháp chiếm Đông Dương

–    Tây Ban Nha, rồi Mĩ chiếm Philippin

 

0.25

0.25

0.25

0,25

2 * Tình hình nước Nga trước cách mạng:

– Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga Hoàng Ni-cô-lai II.

 

 

Quảng cáo

Quảng cáo

0,5

– Nga Hoàng tham gia CTTG I, gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu, yếu, thua trận liên tiếp  

 

0,5

– Mâu thuẫn trở nên gay gắt, phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi, đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng => chính phủ Nga Hoàng bất lực, không chống đỡ nổi. 1,0
*Nước Nga có hai cuộc cách mạng năm 1917…

– Cuộc cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, ngưng thực trạng nước Nga lại song song tồn tại hai chính quyền: Xô Viết của CN-ND-BL; Chính phủ lâm thời tư sản…

 

 

 

1,0

– Cuộc cách mạng tháng Mười đã lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành quyền về tay các Xô Viết. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.  

 

1,0

3 * Sau CTTG I Mĩ có điều kiện trở thành trung tâm kinh tế tài chính số 1 thế giới:

– Năm 1948, Công nghệp = 48% thế giới…

– Năm 60 % trữ lượng Vàng thế giới.

– Mĩ chú trọng cải tiến kỹ thuật, thực hiện phương thức sản xuất dây truyền nhằm nâng cao năng suất và tăng cường độ lao động của công nhân.

 

0,5

0,5

0,5

 

 

0,5

* Nội dung chính sách mới của Rudơven bao gồm các đạo luật phục hưng công nghiêp, nông nghiệp và ngân hàng:  

0,5

–    Nhà nước kiểm soát nền kinh tế

–    Cải tổ lại ngân hàng, tổ chức lại sản xuất

–    Cứu trợ người thất nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

0,5

0,5

 

0,5

Quảng cáo

CHIA SẺ