Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 7 trường THCS Hợp...

Đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 7 trường THCS Hợp Long năm 2015 kèm đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7 có đáp án: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?

Trường THCS HỢP LONG

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn ý đúng và khoanh vào chữ cái ứng với câu trả lời đúng sau:

1: Ai là người đã dẹp loạn 12 sứ quân?

A. Đinh Bộ Lĩnh           B. Mai Thúc Loan

C. Lê Hoàn                  D. Lý Bí

2: Thành Đại La được Lý Công Uẩn đổi tên là:

A.Hà Nội     B. Phú Xuân         
C.
Thăng Long             
D.
Đông Quan

3: Hịch tướng sĩ là tác phẩm của:

A. Trần Quốc Tuấn           B. Trần Thủ Độ

C. Trần Quốc Toản           D. Trần Quang Khải

4: Bộ “Luật Hình Thư ”được biên soạn dưới triều đại nào?

A. Thời Lý                    B. Thời Hồ

C. Thời Trần                 D. Thời Lê

5: Trận Bạch Đằng lần thứ 2 diễn ra vào năm nào?

A.1288          B. 1287           
C.
1286        
D.
1285

6:  Đạo Phật phát triển mạnh nhất dưới triều đại nào?

A. Thời Đinh            B. Thời Lý

C. Thời Lê Sơ               D. Thời Trần

II- PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

1 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên năm 1285?

2 (2 điểm):  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?

3 (2 điểm): Nêu tình hình kinh tế nước ta thời Trần?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

LỊCH SỬ LỚP 7

I. Trắc nghiệm: 3 điểm

hỏi

1 2 3 4 5 6

Đáp án

A C A A D

C

Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. Phần tự luận: 6 điểm

Câu

Nội dung

Điểm
1 *Diễn biến

-1/1285: 50 vạn quân (Thoát Hoan) =>nước ta.(Thoát Hoan chiếm Thăng Long, cho quân đóng ở ngoài thành).

– Ta: Chặn đánh, rút về Vạn Kiếp, Thăng Long, Thiên Trường, thực hiện kế “Vườn không nhà trống”

 

3

 

0,5

Quảng cáo

Quảng cáo

 

0,5

  – Địch: tướng Toa Đô: Đánh Nghệ An, Thanh Hoá. Thoát Hoan mở  cuộc tấn công xuống phương Nam.

-Ta rút lui nhằm bảo toàn lực lượng.

– Địch rút lui về Thăng Long gặp nhiều khó khăn.

-5/1285:  ta mở cuộc phản công.

– Địch: Tháo chạy

* Kết quả: Địch đại bại

*Nhận xét: Độc đáo, sáng tạo, linh hoạt, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh.

0,5

 

0,25

0,25

0,25

 

 

0,25

0,5

2

 

-Nguyên nhân thắng lợi.

+Tất cả các tầng lớp nh.dân, các thành phần dân tộc tham gia đánh giặc, tạo thành khối đk toàn dân trong đó quý tộc và vương hầu là hạt nhân.

+ Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho mỗi lần k/c (nhà Trần quan tâm, chăm lo, nâng cao đ/sống người dân tạo nên sự gắn kết.

-Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.

+Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vua Trần Nhân tông, các tướng T H Đạo, T K Dư, T Q Khải… dã chuyển từ yếu sang mạnh, từ bị động sang chủ động và chiến thắng.

1,0
  nghĩa lịch sử:

+Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, dân tộc.

+Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù XL (củng cố niềm tự hào, tự tôn).

+Góp phần x/dựng truyền thống dt, học thuyết quân sự, để lại nhiều bài học chống ngoại xâm cho đời sau.

1,0
3 a-Nông nghiệp

-Thi hành nhiều chính sách tiến bộ, khai hoang, đắp đê, đào kênh, đặt Há đê sứ….

b- TCN0:

-Nông nghiệp được phục hồi và phát tri b- TCN0:

-TCN0 NN: làm gốm, dệt, sản xuất vũ khí….

– TCN0 truyền thống: Đúc đồng, làm giấy…..

c-TN0: Chợ mọc lên ngày càng nhiều ở các làng xã; Xuất hiện nhiều TT buôn bán ở cửa biển Nghệ An, Thanh Hoa, Vân Đồn……

0,5

 

 

 

1,0

 

 

 

 

0,5

*** HẾT ***

Quảng cáo

CHIA SẺ