Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi học kì 1 môn Sử lớp 8 trường THCS Lê Thị Trung năm 2019: ho biết tính chất giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

CHIA SẺ

Trường THCS Lê Thị Trung Phòng GD & ĐT Thị Xã Tân Uyên tổ chức thi cuối học kì 1 lớp 8 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 3 câu tự luận như sau:

Câu 1. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của nước Anh đầu thế kỉ XX. Tại sao vào đầu thế kỉ XX. Anh được gọi là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? (3 điểm)

Câu 2. Trình bày diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Vì sao Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga gọi là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? (4 điểm)

Câu 3. Cho biết tính chất giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai? (3điểm)