Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi cuối học kì 1 lớp 8 năm 2019 trường THCS Phú Lương: Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?

Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?…trong đề thi học kì 1 môn Sử lớp 8 trường THCS Phú Lương.

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   * Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Nền cộng  của nước Pháp được thành lập ngày tháng năm nào?

A. Ngày 21/9/ 1792 C. Ngày 23/9/ 1792
B. Ngày 20/9/ 1792 D. Ngày 24/9/ 1792

Câu 2. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến C. Quân chủ chuyên chế
B. Cộng hoà tư sản D. Tư bản chủ nghĩa

Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân. B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản. D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác

Câu 4. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?

A. Đẳng cấp tăng lữ. C. Đẳng cấp thứ ba.
B. Đẳng cấp quý tộc. D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.

Câu 5 Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
B. Đánh bại đế quốc thực dân. D. Lật đổ chế độ Nga Hoàng

Câu 6. Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?

A. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh. C. Phong trào thiếu tính tổ chức. chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ. D. Phong trào thiếu tính tổ chức.

Câu 7.Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ. C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký. D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn  mạnh.

Câu 8. Cách mạng tháng Mười Nga diên ra vào ngày tháng nào năm 1917?

A. 22/9/1917

C. 24/10/1917

B. 15/10/1917

D. 2/9/191917

Câu 9.  Biểu tình của nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát (Nga) diễn ra vào ngày tháng nào năm 1917?

A. 27/2 B. 23/2
C. 20/2 D. 3/2

Câu10. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Lực lượng công nhân còn rất ít. B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh.
C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và

chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân.

Câu 11. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại.

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Câu 12: Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

A. Liên Xô là nước quyết định số vận của phe phát xít.

B. Liên Xô là nước khơi ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

C. Không có Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít không bị tiêu diệt.

D. Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 13:Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển”  là kết quả của cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp C. Cách mạng tư sản Hà Lan
B. Cách mạng tư sản Anh D. Cách mạng Tân Hợi

Câu 14: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Pháp tuyên chiến với Đức C. Đức tấn công Nga
B. Nhật Bản tấn công Trung Quốc D. Đức tấn công Nhật Bản

Câu 15: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

A. Lao động nhiều giờ, Lương thấp chưa có ý thức đấu tranh. B. Trẻ em rễ sai bảo

 

D. Đó là lực lượng chiếm số đông trong đất nước C. Không cần trả lương

Câu 16: Phong trào công nhân tại thành phố Li- ông Pháp đấu tranh với khẩu hiêụ “sống trong lao động, chết trong chiến đấu”  Khẩu lệnh đó có ý nghĩa như thế nào?

A. Sống là phải làm việc

B. Chết cũng phải chết vinh quang.

C. Quyền được lao động không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền lao động của mình .

D. Sống và chiến đấu đẻ vệ bảo vệ công lý.

Phần tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2điểm) Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tháng mười Nga năm 1917?

Câu 18: (3điểm)  Nguyên nhân đãn đén chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 19: (1điểm) Kết cục của c/tranh thế giới thứ hai.

Advertisements (Quảng cáo)