Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán giữa kì lớp 8 quận Tây Hồ năm học 2019-2020

CHIA SẺ

Gửi tới thầy cô và các em đề khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Hà Đông: Cho ∆ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC…Chứng minh AM = DE

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN TOÁN LỚP 8

Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính

a) (2x + 3) (x – 5) + 2x(3 – x) + x – 10

b) (6x3y2 – 8x2y3 + 4x3y3) : 2x2y2

Bài 2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x4 – 24x

b) x2 – 4y2 + 16x + 64

Bài 3 (2,5 điểm): Tìm x, biết:

a) (x + 2)3 + (x -2)3 – 2x(x2 + 3) = 27

b) 3x(2x – 1) – 24x + 12 = 0

c) x2 + x – 2019.2020 = 0

Bài 4. (3 điểm). Cho ∆ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC.

a)Chứng minh AM = DE

b) Gọi I là trung điểm của BM, K là trung điểm của CM. Tứ giác DIKE là hình gì? Vì sao?

c) Tam giác ABC thêm điều kiện gì để tứ giác DIKE là hình chữ nhật?

Bài 5 (0,5 điểm)

Cùng một phía của bờ sông d có hai Thành phố A và B. Người ta muốn xây dựng một cây cầu bắc qua sông. Tìm vị trí C trên bờ sông d để đặt vị trí chân cầu, sao cho tổng quãng đường từ hai thành phố đến chân cầu là ngắn nhất.


Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ
Địa chỉ: 655 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 02437581042
E-mail : pgd-tayho@hanoiedu.vn