Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 Học kì 1: Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không?

CHIA SẺ
Kết thúc truyện Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri, Xiu đã nói với Giôn-xi: “Đó là kiệt tác của bác Bơ-men”.Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 Học kì 1.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Kết thúc truyện Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri, Xiu đã nói với Giôn-xi: “Đó là kiệt tác của bác Bơ-men”.

Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không? Vì sao?


1. Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, vì:

– Nó được vẽ trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà lại sinh động giông như thật Thể hiên một tài năng lớn.

– Nó có giá trị nhân sinh: cứu sống một mạng người.

– Cái giá của nó quá đắt: nó cứu một người nhưng lại cướp đi chính người đã tạo ra nó.

2. Chiếc lá cuối cùng là kết tinh của trái tim nhân đạo và trái tim nghệ thuật.

3. Đảo ngược tình thế của câu chuyện, làm cho câu chuyện bất ngờ, hấp dẫn.