Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2: Nêu tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu

Nêu tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu; Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ sau … trong Kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Nêu tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu.

2.. (6đ) Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ sau:

a. “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần, Lê bao đời gây nền độc lập”

(Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

b. “Xanh xanh bãi mía bờ dâu”

(Bên kia sông Đuống – Hoàng Cẩm)

c. “Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rồi”.


Quảng cáo - Advertisements

1. (4đ) Tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu:

– Lựa chọn trật tự từ trong câu đem lại hiệu quả diễn đạt riêng, thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

– Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm.

– Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

– Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

– Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

2. (6đ) Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ là:

a. Trật tự từ ngữ sắp xếp theo thứ tự trước sau về mặt thời gian.

b. Trật tự từ ngữ sắp xếp nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của bãi mía, bờ dâu.

c.   Trật tự từ ngữ sắp xếp diễn tả đúng khẩu ngữ và tâm trạng buồn đau, tủi cực của lão Hạc khi nhắc lại chuyện anh con trai đi phu đồn điền cao su.

Quảng cáo - Advertisements