Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Văn 15 phút Học kì 1 Ngữ văn 8: Hãy nêu tâm sự của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng cuội

CHIA SẺ
Hãy nêu tâm sự của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng cuội … trong Chia sẻ đề kiểm tra Văn 15 phút Học kì 1 Ngữ văn 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tâm sự của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng cuội.

1.  Nồi buồn trong thơ của Tản Đà:

  Buồn vì duyên tình lận đận:

   “Vì ai cho tớ phải lênh đênh

  Nặng lắm, ai ơi, một gánh tình”.

(Chơi hoà bình)

“Bốn phương mây nước, người đôi ngả,

Hai chữ tương tư, một gánh sầu”.

(Tương tư)

 Buồn vì công danh dở dang:

 “Chen hội công danh lỡ độ đường

Tài cao phận thấp chí khí uất”.

(Thăm mả cũ bên đường)

Buồn vì thời thế, đất nước:

“Văn minh Đông Á trời thu sạch

Này lúc luân thường đảo ngược ru”.

2. Tâm sự của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng cuội:

– Tâm sự buồn chán. Tản Đà buồn vì ông là người có đầu óc, có lương tri, có nỗi khao khát: sống đẹp, thanh cao, vượt lên trên thực tại ngột ngạt tầm thường.

– Tâm sự với chị Hằng và thỉnh cầu cùng chị ước nguyện của mình “Muốn làm thằng cuội”.

– Tản Đà buồn vì chán đời, ngán đời nhưng lên trời không phải để trốn đời hay để vui thú hưởng lạc mà để giãi bày tâm sự.

– Tản Đà vẫn canh cánh trong lòng “nỗi buồn đau nhân thế”. Đây chính là nỗi đau, là bi kịch của người bế tắc khi phải đối diện với nỗi đau mất nước.

⟶ Phủ nhận thực tại, sự bất hoà sâu sắc của nhà thơ đốì với thực tế xã hội đương thời.

⟶ Khao khát sống cuộc đời cao đẹp, thanh cao, vượt lên trên cái tầm thường.

⟶ Khao khát vươn lên cái đẹp cao cả bằng cách thoát li bằng mộng tưởng, xa lánh cuộc đời trần thế vì không có người tri âm tri kỉ.