Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn Học kì 1 Ngữ văn 8: Hãy viết một đoạn văn diễn dịch, trong đoạn văn có sử dụng 2 trợ từ và 2 thán từ

CHIA SẺ
Hãy viết một đoạn văn diễn dịch (khoảng 8 đến 10 dòng) với nội dung nêu trên. Trong đoạn văn có sử dụng 2 trợ từ và 2 thán từ: “Mẹ là quê hương, quê hương là mẹ! Tình yêu quê hương luôn luôn gắn liền thiết tha với người mẹ hiền mà ta yêu quý”. … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn Học kì 1 Ngữ văn 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

“Mẹ là quê hương, quê hương là mẹ! Tình yêu quê hương luôn luôn gắn liền thiết tha với người mẹ hiền mà ta yêu quý”.

Hãy viết một đoạn văn diễn dịch (khoảng 8 đến 10 dòng) với nội dung nêu trên. Trong đoạn văn có sử dụng 2 trợ từ và 2 thán từ (gạch chân và nêu rõ ý nghĩa).


     Ôi! Có ai mà không có quê hương, không dành tình yêu lớn cho quê hương mình. Quê hương là mẹ, bởi dù ta đi bất kể nơi đâu, vùng trời nào thì có một quê hương mang tên mẹ vẫn luôn đợi ta. Quê hương là nơi ta sinh ra, nơi ta được mẹ chăm sóc, dạy dỗ, nơi gắn liền với tuổi thơ ta luôn có hình bóng người mẹ hiền mà ta yêu quý, há chẳng phải mẹ cũng là quê hương. Tự hỏi: Trên đời này có gì đáng giá hơn tình mẹ và tình quê đây?