Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2: Văn bản Đi bộ ngao du được trích từ tác phẩm nào?

Văn bản Đi bộ ngao du được trích từ tác phẩm nào?; Nhận định Ru-xô là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp ở thế kỉ XIX, đúng hay sai? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng. (Mỗi câu đúng được 1,0đ)

1.Văn bản Đi bộ ngao du được trích từ tác phẩm nào?

A. Chiếc lá cuối cùng

B. Đôn Ki-hô-tê

C. Những người khốn khổ

D. Ê-min hay Về giáo dục

2.Nhận định Ru-xô là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp ở thế kỉ XIX, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

3.Việc sử dụng đan xen đại từ nhân xưng “ta” và “tôi” trong Đi bộ ngao du có tác dụng gì ?

A. Làm cho áng văn nghị luận không khô khan mà sinh động, hấp dẫn

B. Làm cho văn bản không bị lặp từ

4.Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào?

A. Nghị luận + Biểu cảm

B. Nghị luận + Miêu tả

C. Nghị luận + Thuyết minh

Advertisements (Quảng cáo)

D. Miêu tả + Biểu cảm

5.Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì?

A. Những con ngựa

B. Những con đường thuận tiên

C. Gã phu trạm

D. Bản thân họ

6.Lựa chọn các ý theo đúng trình tự bố cục văn bản Đi bộ ngao du:

(1) Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vốn kiến thức

(2) Đi bộ ngao du để được thảnh thơi không phải bận tâm suy nghĩ

(3) Đi bộ ngao du đem đến cho ta sự tự do và không phụ thuộc vào ai

(4) Đi bộ ngao du có tác dụng tốt đến sức khoẻ và tinh thần

A. (3) – (1) – (2) – (4)

B. (3) – (1) – (4) – (2)

C. (1) – (2) – (3) – (4)

D. (4) – (3) – (2) – (1)

7.Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã bộc lộ những phẩm chất đáng quý là: Giản dị, quý trọng tự do và yêu mến thiên nhiên, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

8.Dòng nào sau đây nói đúng nhất về nghệ thuật của văn bản?

A. Xây dựng nhân vật sống động

B. Lập luận chặt chẽ, sinh động, mang đậm màu sắc cá nhân

C. Miêu tả tâm lí nhân vật tài tình, hấp dẫn

D. Dẫn chứng phong phú, toàn diện

9.Từ ngao du trong nhan đề Đi bộ ngao du có nghĩa là gì?

A. Xem xét, đánh giá

B. Chạy nhảy tung tăng

C. Đi dạo chơi đó đây

D. Mở mang hiểu biết

1.0.  Các văn bản: Ý nghĩa văn chương, Sự giàu đẹp của tiếng Việt, Bàn luận về phép học và Đi bộ ngao du giống nhau ở điểm nào?

A. Hoàn cảnh ra đời

B. Phương thức biểu đạt

C. Nội dung của văn bản

D. Nghệ thuật của văn bản


1 – D

2 – B

3 – A

4 – C

5 – D

6 – B

7 – A

8 – B

9 – C

10 – B

Advertisements (Quảng cáo)