Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Văn 15 phút Học kì 1 Ngữ văn 8: Phân biệt sự khác nhau giữa trợ từ và thán từ

CHIA SẺ
Phân biệt sự khác nhau giữa trợ từ và thán từ; Tìm những trợ từ và thán từ có trong những ví dụ sau … trong Kiểm tra Văn 15 phút Học kì 1 Ngữ văn 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(4đ) Phân biệt sự khác nhau giữa trợ từ và thán từ.

2.. (6đ) Tìm những trợ từ và thán từ có trong những ví dụ sau:

a.        “Chao ôi! Lạ hương cốm

             Rồi lòng ta thế ư?

             Thương bạn khi nằm xuống

             Sao trời chưa sang thu”.

(Khi chưa có mùa thu – Trần Mạnh Hảo)

b.       “Ăn thì ăn những miếng ngon

Làm thì chọn những việc cỏn con mà làm”

(Ca dao)

c.  “Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng

    Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông”.

(Tì bà – Bích Khê)

d.         “Đã dậy rồi hả trầu?

             Ta hái vài lá nhé

             Cho bà và cho mẹ

              Đừng lụi đi trầu ơi!”

(Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa)


1.(4đ) Phân biệt sự khác nhau giữa trợ từ và thán từ.

a. Trợ từ: là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. Ví dụ: những, có, chính, đích, ngay, …

b. Thán từ: là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi nó được tách thành một câu đặc biệt.

Thán từ có hai loại chính:

– Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi, …

– Thán từ gọi đáp: này, ơi, vâng, dạ, ừ, …

2.. (6đ) Trợ từ và thán từ có trong những ví dụ là:

a. Thán từ: Chao ôi, thế ư.

b. Trợ từ: Thì, những.

c. Thán từ: Ô hay.

d. Trợ từ: Hả.

e. Thán từ: Nhé, ơi.