Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng minh rằng AEPF là hình vuông

CHIA SẺ
Cho hình vuông ABCD, trên tia đối của CB lấy điểm E, trên tia đối của DC lấy điểm F sao cho DF = BE. Qua E kẻ \(Ex// AF\) , qua F kẻ \(Fy// AE.\) Gọi P là giao điểm của Ex và Fy. Chứng minh rằng AEPF là hình vuông … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình vuông ABCD, trên tia đối của CB lấy điểm E, trên tia đối của DC lấy điểm F sao cho DF = BE. Qua E kẻ \(Ex// AF\) , qua F kẻ \(Fy// AE.\) Gọi P là giao điểm của Ex và Fy. Chứng minh rằng AEPF là hình vuông.


 

Xét hai tam giác ABE và ADF có:

AB = AD (gt)

BE = DF (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta ABE = \Delta ADF\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{A_3}}\) và AE = AF       (1)

Lại có \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = 90^o \Rightarrow \widehat {{A_3}} + \widehat {{A_2}} = 90^o\) (2)

Mặt khác do \(EP// AF;EP// AE \Rightarrow AEPF\) là hình bình hành (3)

Từ (1),  (2) và (3) \( \Rightarrow AEPF\) là hình vuông