Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề kiểm tra chương 2 Đại số 8 có đáp án chi...

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 8 có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

Các em tham khảo Đề kiểm tra chương 2 Toán Đại số 8 có đáp án năm học 2015 -2016: Phân thức đại số trường THCS Ngọc Liên.

PHÒNG GD-ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Toán 8 phần đại số chương II

LỚP         TIẾT: 34

Thời gian làm bài 45 phút

I. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Sử dụng hình thức tự luận

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biêt Thông hiểu Vận dụng Cộng
 

Cấp độ thấp

 

Cấp độ Cao

1. t/c cơ bản của pt (2t) VD t/c cơ bản của phân thức  
Số câu hỏi  1 1
Số điểm 1,0 1,0
Tỉ lệ % 10% 10%
2.Rút gọn – Quy đông mẫu thức.(4t) Vận dụng quy tắc để rút gọn phân thức VD quy tắc đổi dấu, QT rút gọn phân thức  
Số câu hỏi 1 1 2
Số điểm 2,0 2 4,0
Tỉ lệ % 20% 20% 40%
3.Phép cộng, trừ, nhân, chia phân thức(6t). Cộng 2 phân thức cùng mẫu, khác mẫu Thực hiện được các phép tính Phối hợp thực hiện các phép tính  
Số câu hỏi 2 1 1 4
Số điểm 2,0 2,0 1 5
Tỉ lệ % 20% 20% 10% 50%
Tổng số câu 1 3 2 1 7
Tổng số điểm 1,0 4,0 4,0 1 10
Tỉ lệ % 10% 40% 40% 10% 100%

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 8 – Đề chẵn

1(5 điểm). Rút gọn các phân thức sau:

bai1_chan

2( 4 điểm) .Thực hiện phép tính

Quảng cáo

Quảng cáo

 

bai2_chanCâu 3(1điểm)

Tìm giá trị lớn của biểu thức   bai3_chan


Đề kiểm tra chương 2 Đại số 8 – Đề lẻ

1(5điểm). Rút gọn phân thức

bai1_le2(4 điểm). Thực hiện phép tính

bai2_le

3( 1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   bai-3_le

…………………….Hết……………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG 2 

Đáp án Đề  chẵn

Đáp án đề kiểm tra chương 2 Toán 8 câu 1
Đáp án đề kiểm tra chương 2 Toán 8 câu 1 – Để chẵn
DAP-AN2_CHAN
Đáp án đề kiểm tra chương 2 Toán 8 câu 2

 

Đáp án đề kiểm tra chương 2 Toán 8 câu 3
Đáp án đề kiểm tra chương 2 Toán 8 câu 3

Đáp án Đề  lẻ

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 chương 2 - Đề lẻ
Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 chương 2 – Đề lẻ – Câu 1
Đáp án câu 2 đề lẻ
DAP-AN-cau3_dele
Đáp án câu 3 Đề lẻ

Thường xuyên truy cập Dethikiemtra.com để  xem đề thi, đề kiểm tra mới nhất!

Quảng cáo

CHIA SẺ