Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

[Tự luận và trắc nghiệm] Đề kiểm tra Chương 2 Toán 8 (1 tiết): Phân thức đại số

CHIA SẺ

Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Toán Đại số lớp 8 năm học 2016-2017 với đáp án được cập nhật đầy đủ và chính xác. Đề kiểm tra gồm 2 phần: Tự luận và trắc nghiệm, cụ thể như sau:

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):

Đánh dấu X vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1: Điều kiện để cho biểu thức  2/(x-1) là một phânthức là:

A. x ≠ 1;

B.  x = 1;

C.x  ≠ 0

D.x = 0

2: Phânthức bằng với phânthức  (1-x)/(y-x) là:

A. (x-1)/(y-x)

B.(1-x)/(x-y)

C.(x-1)/(x-y)

D.(y-x)/(1-x)

3: Phân.thức đối của phân.thức 3x/(x+y) là:

A.3x/(x-y)

B.(x+y)/3x

C.-3x/(x+y)

D.-3x/(x-y)

4: Phânthức nghịch đảo của phân-thức  -3y2/2x là:

A. 3y2/2x

B.-2x2/3y

C.2x/3y2

D.-2x/3y2

5 : Mẫu thức chung của 2 phânthức 

A. x2 – 4

B.  3( x -2 )

C.  3( x + 2 )

D.3( x + 2 )(x-2)

6 : Phân-thức  (3x-6)/(x-2)  được rút gọn là :

A. 6

B.3

C.3( x- 2 )

D.3x

II. TỰ LUẬN

1: Rút gọn phânthức:

Bài 2: Thực hiện các phép tính:

Bài 3: Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức.

b) Tính A

c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 1


            ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D C D D B

II. TỰ LUẬN 

1.

2.

3.

a) ĐKXĐ : x ≠2, x ≠-2 (0,5đ)

b)