Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Tục ngữ có câu:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ trên.

MB:

– Khái quát về kinh đô Thăng Long xưa với những truyền thống thanh lịch.

– Nêu vấn đề: nét đẹp của người kinh đô là thanh lịch.

TB:

Advertisements (Quảng cáo)

1. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ.

– Hoa nhài là loài hoa trắng, không rực rỡ nhưng hương thơm bền.

– Giá trị của hương thơm với vẻ đẹp phẩm chất.

– Người Tràng An: người kinh đô.

Advertisements (Quảng cáo)

– Vẻ đẹp của người kinh đô cũng là vẻ đẹp bên trong: nếp sống thanh lịch, nhã nhặn, trong sáng, lịch sự,..

2. Giá trị của câu tục ngữ xưa trong cuộc sống thủ đô ngày nay.

– Vẫn giữ nguyên tính đúng đắn và cần được phát huy.

– Những quan niệm sai lệch hiện nay cần phê phán.

3. Suy nghĩ về việc giữ gìn truyền thống thanh lịch của người thủ đô.

– Vì sao ngày nay càng phải nhớ câu tục ngữ này?

– Muốn giữ gìn và phát huy truyền thống thanh lịch, chúng ta phải làm gì?

KB:

– Nhấn mạnh bản sắc văn hóa Việt Nam trong nếp sống thanh lịch truyền thống.

– Vai trò của nếp sống thanh lịch trong xây dựng thủ đô.

Advertisements (Quảng cáo)