Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Em hãy giải thích câu: ‘Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người’

Một nhà văn có nói: ‘Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người’. Em hãy giải thích câu nói đó.

MB:.

– Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách đối với đời sống con người.

– Trích dẫn câu nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

TB:.

1. Giải thích ý nghĩa câu nói.

* Sách là gì?

+ Là kho tàng tri thức:

– Về thế giới tự nhiên.

– Về đời sống xã hội.

– Về kinh nghiệm sản xuất.

+ Là sản phẩm tinh thần.

Advertisements (Quảng cáo)

– Sản phẩm của nền văn minh nhân loại.

– Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài.

– Hàng hóa có giá trị đặc biệt.

+ Là người bạn tâm tình gần gũi:

– Giúp ta tìm hiểu điều hay lẽ phải trong đời.

– Làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú.

* Tại sao “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”?

Advertisements (Quảng cáo)

+ Sách giúp ta hiểu biết về mọi lĩnh vực:

– Hiểu biết quá khứ, hiện tại, tương lai.

– Hiểu tình hình trong, ngoài nước.

2. Bình luận về tác dụng của sách.

+ Sách tốt

– Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết.

– Giúp con người khám phá giá trị của bản thân.

– Chắp cánh cho ươc mơ và khát vọng sáng tạo.

+ Sách xấu

– Tuyên truyền lối sống ích kỉ, thực dụng.

– Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách.

3. Thái độ đối với việc đọc sách.

– Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách lâu dài.

– Cần chọn sách tốt để học.

– Phê phán và lên án sách có nội dung xấu.

KB:

– Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách

– Nêu phương hướng hành động cá nhân.

Advertisements (Quảng cáo)