Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí,…

Bàn về tình bạn, nhà văn Ni-cô-lai Ô-xtơ-rốp-xki có nói: ‘Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ đồng chí sửa chữa sai lầm’. Em hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.

MB:

– Từ xưa đến nay, tình bạn bao giờ cũng là một tình cảm đẹp của con người.

– Nhưng quan niệm về một tình bạn đẹp đẽ thường có nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những bạn hoặc ta vấp váp sai lầm. Riêng tôi, tôi tán thành ý kiến của nhà văn Ni-cô-lai Ô-xto-rốp-xki: “Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, của đồng chí, phải nghiêm chính giúp đỡ đồng chí sửa chữa sai lầm.”

TB:

1. Tình bạn phải chân thành

Advertisements (Quảng cáo)

– Khẳng định tình bạn phải chân thành là đúng: chân thành mới có niềm tin, mới tạo điều kiện để hiểu bạn như hiểu chính mình; chân thành là cơ sở của tình bạn lâu dài.

– Thể hiện sự chân thành: xây dựng một tình bạn không vụ lợi; giúp đỡ bạn tận tình, không tính toán; luôn tin tưởng ở bạn, thông cảm với bạn; không đối lập tình bạn với tình tập thể.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Khi bạn mắc khuyết điểm

– Khẳng định việc đấu tranh phê bình giúp bạn sửa chữa khuyết điểm là thái độ đúng đắn nhất: làm cho bạn tốt hơn lên thì tình bạn bền chặt hơn, duy trì được tình bạn mãi chân thành.

– Phê phán thái độ xuê xoa, che giấu thiếu sót của nhau; đồng thời phê phán thái độ gay gắt, trù dập.

– Phê bình, giúp đỡ bạn như thế nào cho có kết quả: yêu thương bạn đồng thời giữ vững nguyên tắc; lời lẽ phân tích chân thành; biện pháp sửa chữa sai lầm khéo léo, linh hoạt, hợp với tính cách của bạn; phải kiên trì từng bước,…

KB:

– Trong cuộc sống bình lặng khó chứng tỏ được một tình bạn đẹp, qua thử thách bất bình mới tỏ tấm lòng của nhau.

– Luôn luôn đấu tranh với mình, với bạn để có một tình bạn trong sáng thì cuộc sống thêm hạnh phúc.

Advertisements (Quảng cáo)