Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Em hãy viết bài giới thiệu về Nguyễn Trãi và sự nghiệp thơ văn của ông.

Trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, chúng ta đã được học một số tác phẩm của Nguyễn Trãi. Em hãy viết bài giới thiệu về Nguyễn Trãi và sự nghiệp thơ văn của ông.

MB:

Nguyễn Trãi là người anh hùng thuở “Bình Ngô”, văn võ tài toàn.

II.TB:

1.Cuộc đời Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai, người ở làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây. Là con của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại tướng công Trần Nguyên Đán. Đỗ Thái học năm 1400. Năm 1407 giặc Minh xâm chiếm nước ta, cha bị giặc bắt đưa về Trung Quốc, Nguyễn Trãi bị giặc giam lỏng tại thành Đông Quan.

Nguyễn Trãi biệt Đông Quan, trốn vào Lam Sơn và dâng “Bình Ngô sách” lên Lê Lợi, sau đó trở thành vị quân sư “viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời”.

Năm 1428, ông thay Lê Lợi thảo “Bình Ngô đại cáo” sau đó được cử làm Chánh chủ khảo khoa thi tiến sĩ đầu tiên của triều Lê và viết chiếu cầu hiền. Chẳng bao lâu sau, ông bị bọn nịnh thần chèn ép, gièm pha. Nguyễn Trãi xin về Côn Sơn. Năm 1440, ông lại được vua vời ra giúp nước.

Năm 1442 xảy ra vụ án Lệ Chi Viên, ông bị kết án “tru di tam tộc”. Mãi đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông mới minh oan cho ông và truy tặng ông tước Tán trù bá.

Nguyễn Trãi để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị, tất cả các tác phẩm này đều thể hiện phẩm chất trung quân ái quốc của ông. Nhiều tác phẩm trở thành áng văn bất hủ trong kho tàng văn học dân tộc. Có thể kể ra một số phẩm như: Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí, Lam Sơn thực luc, Phú núi Chí Linh, Quốc âm tập, Ức Trai tập…

2. Nội dung thơ văn Nguyễn Trãi.

a. Tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước và thương dân sâu sắc

– Thương dân, trừng phạt kẻ có tội (điếu phạt) tiêu diệt quân tàn bạo hại nước hại dân (trừ bạo), đem lại yên vui, hạnh phúc cho nhân dân (yên dân), đó là việc nhân nghĩa:

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.

– Sức mạnh nhân nghĩa là sức mạnh Việt Nam để chiến thắng thù trong giặc ngoài. Đó là “đại nghĩa” (nghĩa lớn vì nước vì dân), là lòng “chí nhân” (thương người vô hạn):

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

– Lòng căm thù giặc sôi sục, quyết không đội trời chung với quân “cuồng Minh”:

“Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Advertisements (Quảng cáo)

Căm giặc nước thề không cùng chung sống”.

– Tư tưởng nhân nghĩa của Ức Trai luôn luôn gắn liền với lòng “trung hiếu” và niềm “ưu ái” (lo nước, thương dân):

“Bui có một lòng trung lẫn hiếu

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen”.

“Bui một tấc lòng ưu ái cũ,

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”.

b. Văn thơ Nguyễn Trãi thể hiện tình yêu thắm thiết đối với thiên nhiên, đối với quê hương, gia đình

– Yêu thiên nhiên:

+ Yêu cây cỏ hoa lá, trăng nước mây trời, chim muông…

“Hái cúc ương lan, hương bén áo

Tìm mai, đạt nguyêt, tuyết xâm khăn”.

“Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc

Advertisements (Quảng cáo)

Thuyền chở yên hà nặng vạy then”.

“Cò nằm, hạc lẩn nên bầu bạn

Ủ ấp cùng ta làm cái con”.

+ Yêu quê hương gia đình:

“Ngỏ cửa nho, chờ khách đến

Trồng cây đức, để con ăn”.

“Nợ cũ trước nào báo bổ

Ơn thấy ơn chúa liễn ơn cha”.

“Quê cũ nhà ta thiếu của nào

Rau trong nội, cá trong ao”.

+ Yêu danh lam thắng cảnh:

“Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa

Bao dải tua châu đá rủ mành”.

“Một vùng biếc sẫm gương lồng bóng,

Muôn hộc xanh om tóc mượt màu’.

“Kình ngạc băm vằm non mấy khúc

Giáp gươm chìm gãy bãi bao tầng”.

c. Một cuộc đời thanh bạch, một tâm hồn thanh cao

“Một tấm lòng son ngời lửa luyện

Mười năm thanh chức ngọc hồ băng”.

“Nước biển non xanh thuyền gối bãi

Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu.”

“Say minh nguyệt, chè ba chén

Thú thanh phong, lều một gian”.

“Sách một hai phiên làm bậu bạn.

Rượu năm ba chén đổi công danh”

3. Nghệ thuật trong thơ văn Nguyễn Trãi

– Văn chính luận như “Bình Ngô đại cáo” thì hùng hồn, đanh thép, sắc sảo, đúng là tiếng nói của một dân tộc chiến thắng, một đất nước có nền văn hiến lâu đời.

– Thơ chữ Hán hàm súc, tinh luyện, thâm trầm. Thơ chữ Nôm bình dị mà tài hoa, thiết tha đằm thắm. Thơ thất ngôn xen lục ngôn là một dấu ấn kì lạ của nền thơ chữ Nôm dân tộc

KB:

Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại, là đại thi hào dân tộc. Nguyễn Trãi còn là ông tiên ở trong lầu ngọc mà tâm hồn lộng gió thời đại. Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc.

Advertisements (Quảng cáo)