Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bình luận câu: Học để hành, học với hành phải đi đôi…

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Học để hành, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Em hãy bình luận câu nói đó.

MB::  – Sự tương quan chặt chẽ giữa học và hành là vấn đề được nhiều người quan tâm.

– Học và hành có tầm quan trọng ngang nhau. Bàn về vấn đề này, Chủ tịch HCM có nói: Học để hành…

TB:: 

1. Giải thích

Thế nào là học và hành? Tại sao học phải đi đôi với hành?

– Học: là tiếp thu tri thức của nhân loại thông qua hoạt động học tập ở nhà trường hoặc qua sách vở.

– Hành: là vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tại sao học phải đi đôi với hành? Vì:

+ Học mà không hành thì học vô ích, chỉ biết lí thuyết suông.

+ Hành mà không học thì hành không đạt kết quả tốt vì thiếu cơ sở lí thuyết.

2. Bình luận

Advertisements (Quảng cáo)

Khẳng định ý kiến trên của Chủ tịch HCM là đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc.

+ Học mà không hành thì học vô ích.

– Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ công việc hiệu quả cao hơn, tốt hơn. (Học để hành).

– Vì vậy học mà không hành (chỉ nắm lí thuyết mà không vận dụng lí thuyết đó vào đời sống) thì việc học trở thành vô ích, vì mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể nào.

+ Hành mà không học thì hành không trôi chảy

– Nếu chỉ làm việc (hành) theo thói quen và kinh nghiệm, không có lý thuyết (học) soi sáng thì công việc sẽ tiến triển chậm chạp, hiệu quả thấp. Đối với những công việc đòi hỏi phải có những có những hiểu biết về khoa học kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học và học không ngừng.

– Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

– Quan niệm nêu trên của Chủ tịch HCM là quan niệm rất khoa học dựa trên cơ sở thực tiễn. Giữa học và hành có mối quan niệm hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành, hướng dẫn thực hành, rút ngắn thời gian mò mẫm, thử nghiệm, nâng cao chất lượng công việc. Hành giúp cho việc vận dụng, củng cố, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đã học.

KB::

– Học và hành phải đi đôi, ta không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy thì hiệu quả học tập và lao động sản xuất mới được nâng cao.

– Ý kiến của Chủ tịch HCM là kim chỉ nam trong học tập và trong đời sống của mỗi người.

Advertisements (Quảng cáo)