Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán tiết 165

 Tiết 165 Luyện tập trang 171: Đáp án và lời giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5. 

Bài 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện-tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện-tích của hình tứ.giác ABCD, biết tỉ số diện-tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ.giác ABED là 2/3.

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

Theo sơ đồ, d.tích hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)

D.tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

D.tích ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. Lớp 5A có 35 học sinh, nam bằng 3/4 số nữ. Hỏi số HS nữ hơn số hs nam là bao nhiêu em ?

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

Theo sơ đồ, số HS-nam của lớp 5A là:35 : (3 + 4) x 3 = 15 (họcsinh).

Số-HS-nữ của lớp 5A là:

35 – 15 =20 (hs).

Advertisements (Quảng cáo)

Số-HS-nữ nhiều hơn số-HS-nam là:

20 – 15 = 5 (hs)


Bài 3. Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết:12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết: 0,12 x 75 = 9 (lít)


Bài 4 trang 171 Toán 5: Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính sốHS mỗi loại, biết sốHS xếp loại học lực khá là 120hs.

Sốphần trăm học.sinh khá khối 5 trường Thắng Lợi là:

100% – (25% + 15%) = 60%

Số.H.S toàn khối lớp 5 của trường là: 120 : 60 x 100 = 200 (hs)

Số.H.S giỏi là: 200 x 25 : 100 = 50 (hs)

Số.H.S trung bình là: 200 x 15 : 100 = 30 (hs)

Advertisements (Quảng cáo)