Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 môn Sử lớp 7 trường THCS Đông Bo: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? trong đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Lịch Sử của trường THCS Đông Bo.

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp Việt Nam (TK XVI – XVIII). Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển?

Câu 2 (3 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì?

Câu 3 (4 điểm)

Tóm tắt các chính sách về chính tri, đối ngoại của nhà Nguyễn. Những chính sách đối ngoại đã tác đông đến tình hình đất nước như thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)