Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề kiểm tra văn giữa học kì 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám

Đề kiểm tra văn giữa học kì 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám có đáp án. Thời gian làm bài 45 phút.

KIỂM TRA NGỮ VĂN –  KHỐI 7 HỌC KỲ II

Thời gian làm bài:  45 phút

Phần I:(2 điểm) Mức độ nhận biết:

Đọc kĩ các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi :

Một mặt người bằng mười mặt của.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

                        – Thương người như thể thương thân.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

1.(1 điểm) Các câu tục ngữ trên thuộc dòng văn học nào ? Viết theo chủ đề gì ?

– Dòng văn học: …………………

– Chủ đề:………………………

2.(1 điểm) Những phép tu từ nào được sử dụng trong các câu tục ngữ trên ?.

Phần  II: (2 điểm) Mức độ thông hiểu:

1.(1 điểm) Giải thích nghĩa câu tục ngữ:“Đói cho sạch, rách cho thơm”

Advertisements (Quảng cáo)

2.(1 điểm) Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu vừa được giải thích ở trên.

Phần III:(2 điểm) Mức độ vận dụng thấp:

Mượn câu  tục ngữ “Thương người như thể thương thân”,  người xưa muốn  khuyên bảo chúng ta điều gì ? Hãy nêu những biểu hiện (hành động) của học sinh  trong việc thực hiện ý nghĩa câu tục ngữ trên.

Phần  IV: (4 điểm) Mức độ vận dụng cao:

Viết một đoạn văn ngắn(từ 6 đến 8 câu)trình bày những hiểu biết của em về sự giản dị của Bác Hồ qua bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ” của tác giả Phạm Văn Đồng.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 7 MÔN VĂN

Phần I:

1.(1 điểm)

– Dòng văn học dân gian:  ” 0,5 đ

Advertisements (Quảng cáo)

– Chủ đề:Con người và xã hội ” 0,5 đ

2.(1 điểm)

   Phép tu từ : So sánh (0,5 đ), ẩn dụ (0,5 đ)

Phần  II:

1.(1 điểm)

– Nghĩa đen: Dù đói vẫn phải ăn sạch (0,25 đ), dù rách vẫn phải thơm tho (0,25 đ).

– Nghĩa bóng: Dù sống trong hoàn cảnh vất vả, khó khăn cũng phải (nhớ, biết, nên ) giữ phẩm chất tốt đẹp (0,5đ)

2.(1 điểm)

– Giấy rách phải giữ lấy lề. (1 đ)

“Học sinh có thể tìm câu tục ngữ khác nhưng thể hiện đúng nội dung yêu cầu vẫn được điểm tối đa.

Phần III:

– Câu tục ngữ  “Thương người như thể thương thân”:  phải biết thương yêu người khác / như thương chính bản thân mình. (“Mỗi ý 0,5 đ )

– Học sinh tìm được 4  biểu hiện (hành động):Mỗi biểu hiện (hành động) hợp lí ” 0,25 đ

(VD : Giúp đỡ những bạn khó khăn, những người cơ nhỡ, tham gia các phong trào giúp bạn vượt khó, giúp bạn vùng sâu vùng xa …)

Phần  IV: (4 điểm) Mức độ vận dụng cao:

– Hình thức: Học sinh viết dược đoạn văn từ 6 đến 8 câu. Các câu cần có sự liên kết.

– Nội dung:

+ Giới thiệu tên văn bản, tên tác giả, nhân vật cần cảm nhận và vấn đề cảm nhận (theo yêu cầu đề)

+ Nêu được những mặt giản dị của Bác: trong lối sống hàng ngày, cách nói,viết .. (có kèm dẫn chứng theo nội dung bài viết của tác giả Phạm Văn Đồng )

+ Lòng kính yêu, khâm phục Bác

+ Liên hệ bản thân: học tập ở Bác …

Tùy mức độ thực hiện bài viết của học sinh mà giáo viên chấm điểm phù hợp. Giáo viên cũng cần tôn trọng cảm nhận (theo hướng tích cực)của học sinh.

Advertisements (Quảng cáo)