Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Cao Dương] thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch Sử: Nêu nguyên nhân, hậu quả dẫn đến cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối năm môn Lịch Sử lớp 7 trường THCS Cao Dương, Hà Nội tổ chức thi…Nêu nguyên nhân, hậu quả dẫn đến cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn?

I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1 (0.5 điểm): Tự xưng là Bình Định vương và dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn vào tháng 2/1418. Ông là ai?

a. Nguyễn Trãi b. Lê Lợi

c. Lê Lai d. Nguyễn Chích.

Câu 2 (0,5 điểm): Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào?

a. 8-10-1425 b. 10-11-1426

c. 10-12-1427 d. 3-1-1428.

Câu 3 (0,5 điểm): Người ban hành bộ luật Hồng Đức là:

a. Lê Nhân Tông b. Lê Anh Tông

c. Lê Thánh Tông d. Lê Thái Tông.

Câu 4 (1 điểm): Nối thời gian cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng

Thời gian A Nối Sự kiện B
a. Năm 1418 a →……. 1. Quang Trung đánh tan quân Thanh
b. Năm 1427 b →……. 2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn
c. Năm 1785 c →……. 3. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
d. Năm 1789 d →……. 4. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi
5. Quang Trung đánh tan quân Xiêm

Chọn câu đúng nhất điền vào chỗ trống

Câu 5 (0,5 điểm): Để giải quyết ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong Quang Trung đã ra……… Nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi.

a. Chiếu khuyến nông b. Chiếu lập học
c. Chiếu dời đô d. Chiếu cần vương

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Nêu những thành tựu khoa học – kĩ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX? Những thành tựu khoa học kĩ thuật đó chứng tỏ điều gì?

Câu 2 (4 điểm): Nêu nguyên nhân, hậu quả dẫn đến cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn?