Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Nguyễn Tri Phương] kiểm tra cuối năm môn Lý lớp 7 năm 2019: Hãy giải thích vì sao bất cứ dụng cụ điện mà em biết và chỉ rõ bộ phận dẫn điện và cách điện của dụng cụ đó?

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề kiểm tra chất lượng cuối năm học 2019 – 2020 của trường THCS Nguyễn Tri Phương, đề thi gồm 4 câu hỏi tự luận như sau:

Câu 1:

1.1. Có những loại diện tích nào? Các diện tích tương tác với nhau như thế nào?

1.2. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợ tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau như hình vẽ 1

a. Quản cầu B có nhiễm điện không? nếu có thì nhiễm điện loại gì? Vì sao?

b. Nếu dùng tay chạm vào quả cầu A thì có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo?

Câu 2:

2.1. Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Cho 2 ví dụ với mỗi loại

2.2. Hãy giải thích vì sao bất cứ dụng cụ điện mà em biết và chỉ rõ bộ phận dẫn điện và cách điện của dụng cụ đó?

Câu 3:

3.1. Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện có ý nghĩa gì? Làm thế nào để kiểm tra điều đó?

3.2. Cho hình vẽ như hình 2

a. Đây là mặt số của dụng cụ nào? Vì sao em biết?

b. Hatx cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo này? Vì sao?

c, Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim chỉ thị trên hình?

Câu 4: Mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2, mắc nối tiếp, 1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch, vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu đèn 1

4.1. Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và có vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch, các chốt dương và âm của vôn kế và ampe kế

4.2. Ampe kế chỉ 300mA. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn ampe?

4.3. Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 6V. Vôn kế chỉ 4,2V. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ2

4.4. Khi bóng đèn 1 cháy thì bóng đèn 2 có sáng không? Khi đó vôn kế và ampe kế chỉ bao nhiêu?