Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sử

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sử

Thi chất lượng học kì 2 môn Lịch sử 7: Vì sao, nghệ thuật dân gian cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao?
Thi chất lượng học kì 2 môn Lịch sử 7: Vì sao, nghệ thuật dân gian cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao?
Kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Trình bày những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục khoa học, nghệ thuật của Đại Việt thời Lê sơ? 1. (3,0đ). Trình bày những thành...
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử lớp 7: Trình bày vài nét về tình hình kinh tế thời Lê sơ?
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử lớp 7: Trình bày vài nét về tình hình kinh tế thời Lê sơ?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Nêu các thành tựu trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật nổi bật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX và...
Thi học kì 2 môn Lịch sử 7: Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh dẫn đến những hậu quả gì?
Thi học kì 2 môn Lịch sử 7: Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh dẫn đến những hậu quả gì?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7:  Lập biểu bảng nêu tên các vị anh hùng dân tộc và chiến công của họ trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa gì?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa gì?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông Cầu 1 (2,0đ). Nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Lập biểu bảng về chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại thời Nguyễn có những mặt tích cực, mặt hạn chế nào? 1. (3,0đ). Những cống hiến...
Quảng cáo


Thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý?
Thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý?
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó? 1. (3,0đ). Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét...
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng và mở rộng ngoại giao?
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng và mở rộng ngoại giao?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật? 1. (2,5đ). Em hãy trình...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận xét?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận xét?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Đến thế kỉ XVI - XVII nước ta đã có quan hệ buôn bán với thương nhân những nước nào? Mối quan hệ này có ý nghĩa...
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Thời Lê sơ, Ngô Sĩ Liên là tác giả của bộ
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Thời Lê sơ, Ngô Sĩ Liên là tác giả của bộ
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 học kì 2: Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, năm 1428 Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi... I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0đ) Khoanh tròn một...
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tồ chức bộ máy chính quyền Khoanh tròn một chữ cái...

Đề & bài tập hay