Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2019: Chứng minh rằng tam giác CPM bằng với tam giác CPA

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo để kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 5 bài chi tiết tại đây.

Bài 1: Số cân năng của 20 học sinh được ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29
30 37 35 35 42 28 35 29 37 20

a, Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

b, Tìm trung bình công của dấu hiệu

Bài 2: Chứng minh hai đơn thức A = 16{x^2}.{\left( {\frac{1}{2}x} \right)^4}.{y^3} = x^6y³ và B = x.{\left( {xy} \right)^3}.\frac{1}{2}{x^2} = 1/2 x^6y³ là hai đơn thức đồng dạng

Bài 3: Tìm nghiệm của mỗi đa thức sau:

a, f\left( x \right) = 3x + 4

b, g\left( x \right) = {x^2} - 4

c, h\left( x \right) = {x^2} - 5x + 4

Bài 4: Cho đa thức M\left( x \right) = {x^2} - 4x + 6và N\left( x \right) = 3{x^2} - 2x + 1. Tính đa thức A\left( x \right) = 2M\left( x \right) - N\left( x \right), sau đó tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của A(x)

Bài 5: Cho tam giác MNP vuông tại M. Trên tia đối của tia PM lấy điểm A sao cho P là trung điểm của đoạn thẳng AM. Qua P dựng đường thẳng vuông góc với AM cắt An tại C

a, Chứng minh rằng tam giác CPM bằng với tam giác CPA

b, Chứng minh CM = CN

c, Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BP tại D. Vẽ tia Nx là tia phân giác của góc MNP. Vẽ tia Ay là tia phân giác của góc PAD. Tia Ay cắt các tia NP, tia Nx, tia NM lần lượt tại E, H, K. Chứng minh tam giác NEK cân

Bài 6: Tìm các giá trị của x và y thỏa mãn {\left| {2x - 27} \right|^{2027}} + {\left( {3y - 8} \right)^{2020}} = 0