Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Lê Hồng Phong] thi kì 2 lớp 7 môn Văn: Viết một đoạn văn khoảng 8 câu, chủ đề tự chọn, có sử dụng câu đặc biệt, câu có chứa trạng ngữ. Xác định những loại câu đó

Kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Lê Hồng Phong…Viết một đoạn văn khoảng 8 câu, chủ đề tự chọn, có sử dụng câu đặc biệt, câu có chứa trạng ngữ. Xác định những loại câu đó

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Trong những câu sau, câu nào không phải là câu rút gọn?

A. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Người ta là hoa đất. D. Uống nước nhớ nguồn.

Câu 2: Dòng nào sau đây có câu đặc biệt?

A. Học đi đôi với hành. B. Chao ôi!
C. Mưa rất to. D. Tấc đất, tấc vàng.

Câu 3: Trong văn nghị luận, trạng ngữ có vai trò nối kết các câu, các đoạn văn góp phần làm cho trình tự lập luận logic, mạch lạc. Đúng hay sai?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Đúng B. Sai

Câu 4: Trong các câu sau, câu nào có trạng ngữ?

A. Mùa xuân xinh đẹp đã về.
B. Tôi rất yêu mùa xuân.
C. Mùa xuân, trăm hoa khoe sắc màu.
D. Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kì diệu.

Câu 5: Em hiểu phần in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Advertisements (Quảng cáo)

“Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lặn xuống nước”

A. Thời gian B. Nguyên nhân
C. Cách thức D. Phương tiện

Câu 6: Theo em “Trời ơi!” là câu đặc biệt thực hiện mục đích giao tiếp nào?

A. Thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. B. Thông báo về địa điểm.
C. Thông báo về thời gian. D. Bộc lộ cảm xúc.

II/ Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: Em hiểu các câu in đậm trong câu “Gió xuân nhẹ thổi. Mơn man khắp cánh đồng. Làm lay động các khóm hoa.” được rút gọn thành phần nào? Khôi phục lại thành phần đã được rút gọn. (1,0 điểm)

Câu 2: Thế nào là câu đặc biệt? Cho ví dụ. (2,0 điểm)

Câu 3: Nêu đặc điểm của trạng ngữ. (1,0 điểm)

Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng 8 câu, chủ đề tự chọn, có sử dụng câu đặc biệt, câu có chứa trạng ngữ. Xác định những loại câu đó. (3,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)