Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Tham khảo đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 của Phòng GD Thủ Đức

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 7 của Phòng GD và ĐT Thủ Đức đã được cập nhật. Cấu trúc bài thi theo hình thức tự luận, gồm 6 câu hỏi, cụ thể như sau:

Bài 1. (1,5 đ) Thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

5  8  8  9  7  8  9  10  10  5  6  7  6  6  8

8  9  8  7  5  10  8  8  10  5  8  6  7  8  9

a) Lập bảng tần số

b) Tính số trung bình cộng

c) Tìm mốt.

Bài 2. (1,5 đ) Thu gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau A tại x = 2 và y = -1

Advertisements (Quảng cáo)

A = 1/18 x2y.(-9/7 xy2)

Bài 3. (2,5 đ)

Cho P (x) + (3x2 – 2x) = x3 + 3x2 – 2x + 2019

a)Tính P(x)

Advertisements (Quảng cáo)

b) Cho Q(x) = -x3 + x – 22. Tính Q(2)

c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) + Q(x)

Bài 4. (1,5 đ) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x(m) (với x > 0), chiều dài hơn chiều rộng là 5m.

a)Hãy viết biểu thức đại số biểu thị chu vi của khu vườn hình chữ nhật

b) Hãy tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật, biết chu vi của khu vườn là 82m

Bài 5. (0,5đ) Cho ∆DEF vuông tại D, biết DE = 6cm và DF = 8cm, trên tia DF lấy điểm K sao cho FK = FE. Tính KE.

Bài 6. (2,5 đ) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ BD là phân giác của góc ABC (D thuộc AC), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE.

a)Chứng minh ∆ABD = ∆EBD

b) So sánh AD và DC

c) Đường thẳng ED cắt đường thẳng AB tại F, gọi S là trung điểm của FC. Chứng minh ba điểm B, D, S thẳng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)