Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Hướng Tân] thi cuối năm môn Toán lớp 7 năm 2020: Tìm mốt của dấu hiệu và tính điểm trung bình kiểm tra môn Toán học kì 1 của lớp 7A

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối năm học môn Toán lớp 7 được trường THCS Hướng Tân – Quảng Trị tổ chức thi, xem đề tại đây.

Câu 1 (3 điểm) Điểm kiểm tra học kì I của lớp 7A được ghi lại như sau:

3 6 4 7 8 5 6
5 9 8 6 7 10 9
8 7 5 6 4 6 5
4 6 10 7 9 8 7
7 5 6 3 6 6 4

a. Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Lập bảng tần số

c. Tìm mốt của dấu hiệu và tính điểm trung bình kiểm tra môn Toán học kì 1 của lớp 7A

Câu 2 (1 điểm)

Cho đơn thức: (-3)²x²y³xy³. Thu gọn phân thức và xác định phần hệ số , phần biến của đơn thức

Câu 3 (2 điểm)

– Cho hai đa thức: f(x) = 9 – x³ + 4x – 2x³ + 4x² – 6 và g(x) = -3x³ + 4x² – 2x + 4

a. Thu gọn và tìm bậc đa thức f(x)

b. Tính giá trị của đa thức g(x) tại x = 2

c. Tìm đa thức h(x) = f(x) – g(x)

d. Tìm nghiệm của đa thức h(x)

Câu 4: (1 điểm) Cho hình vẽ bên

a. Khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng MN là gì?

b. Kể tên đường xiên kẻ từ điểm P đến MN và hình chiếu tương ứng của nó?

c, So sánh các đoạn thẳng PM, PN và MN

Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ đường phân giác AH (H∈ BC). Gọi D là hình chiếu của điểm B trên cạnh AC, BD cắt AH tại K

a. Biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính độ dài đoạn BH, AH

b, Chứng minh: CK⊥AB

c. Gọi E là giao điểm của AB và CK. Chứng minh góc ABD bằng góc ACE

d. Chứng minh DE song song BC