Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Đặc điểm của hệ bài tiết ở chim giống với bò sát là

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Đại diện nào sau đây trong lớp lưỡng cư có vai trò chữa bệnh kinh giật ?

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1.. B sung các chú thích vào hình sau:

1……………………..

2………………………

3……………………….

4……………………….

A……………………..

B………………………

2.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm của hệ bài tiết ở chim giống với bò sát là:

A. Có thận sau

B. Có bóng đái

C. Không có bóng đái

D. Cả A, B và C đều đúng.

2. Động vật có phôi phát triển qua biến thái là:

A. Chim bồ câu.

B. Thằn lằn bóng đuôi dài.

C. Ếch đồng.

D. Cá

3. Đại diện nào sau đây trong lớp lưỡng cư có vai trò chữa bệnh kinh giật ?

A. Cóc (nhựa cóc)

Advertisements (Quảng cáo)

C. Ếch đồng

B. Cóc (bột cóc)

D. Ễnh ương

4. Người ta sử dụng sinh vật nào sau đây gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại ?

A. Vi khuẩn Calixi và Myoma

C. Ong mắt đỏ

B. Bướm đêm

D. Cả A, B, C đều sai

5. Biện pháp đấu tranh sinh học có nhược điểm là:

A. Không diệt triệt để sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

B. Loài này bị tiêu diệt tạo điều kiện cho loài khác phát triển

C. Một loài thiên địch vừa có ích vừa có hại

D. Cả A, B và C đều đúng

Advertisements (Quảng cáo)

6. Lợi ích của đa dạng sinh học là:

A. Cung cấp thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp

B. Có tác dụng khống chế sinh học

C. Có giá trị văn hoá

D. Cả A, B và C đều đúng.

II. TỰ LUẬN (6đ)

1.. Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì khác với hệ tuần hoàn ếch (vẽ hình có ghi chú hệ tuần hoàn của thằn lằn)?

2.. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

3.. Hãy giải thích các mối quan hệ sau:

a. Ngành Chân khớp – ngành Thân mềm – Động vật có xương sống

b. Ngành Thân mềm – ngành Ruột khoang – ngành Giun đốt

c. Cá voi với hươu sao và cá chép


I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1.

1. Tim,

2. Các mạch,

4. Hệ mao mạch các cơ quan.

3. Hệ mao mạch phổi,

A. Vòng tuần hoàn nhỏ

B. Vòng tuần hoàn lớn

2.

1

2

3

4

5

6

A

C

A

A

D

D

II. TỰ LUẬN (6đ)

1. – Điểm khác nhau về hệ tuần hoàn của ếch và thằn lằn:

Hệ tuần hoàn ếch

Hệ tuần hoàn thằn lằn

– 2 vòng tuần hoàn

– Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ 1 tâm thất)

– Máu pha trộn nhiều

– 2 vòng tuần hoàn.

– Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ 1 tâm thất) nhưng có thêm vách ngăn hụt ngăn tâm thất.

– Máu ít bị pha trộn hơn so với ếch.

– Vẽ và chú thích đúng: (Hình 39.3 SGK- tr 128)

2. Ư u điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh:

– Thai sinh không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như động vật có xương sống đẻ trứng.

– Phôi được phát triển trong bụng mẹ nên an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.

– Con được nuôi bằng sữa mẹ không lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên.

3. a. Trong mối quan hệ giữa Chân khớp – ngành Thân mềm và Động vật có xương sống thì ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn vì hai ngành này phát sinh từ một nguồn gốc chung, họ hàng gần hơn.

b. Giữa ngành Thân mềm với ngành Ruột khoang và ngành Giun đốt thì Giun đốt có quan hệ họ hàng gần với Thân mềm hơn vì chúng có chung họ hàng.

c. Giữa cá voi với hươu sao và cá chép thì cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn vi cá voi và hươu sao cùng thuộc lớp thú.

Advertisements (Quảng cáo)