Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7 Bộ 3 Thi giữa học kì 2 toán lớp 7 của Sở...

Bộ 3 Thi giữa học kì 2 toán lớp 7 của Sở GD & ĐT TPHCM khá hay

CHIA SẺ

Tham khảo bộ 3 đề thi giữa kì 2 Toán lớp 7 khá hay của 3 trường THCS Phan Bội Châu, THCS Lê Lợi và THCS Lê Anh Xuân rất hay. Thầy cô và các em xem chi tiết dưới đây.

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

Bài 1:  Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:

3 5 7 2 4 7 8 9
7 8 6 7 5 3 8 7
5 4 8 7 7 9 4 7
5 3 9 7 7 4 7 6

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

M = 5xy – 10 + 3y tại x = 2 ; y = -3

Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

2016-02-17_211840

Bài 4: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.

a. Tính NK.

b. Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.

c. Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK.

d. Chứng minh: AB // NI.

ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Bài 1:  Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:

7 8 9 9 5 6 7 10 9 7
10 11 8 8 7 7 9 8 8 8

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng của các giá trị và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

a. A = 3x – 5x2 tại x = 1

b. B = 2x2y3 + 9x2y3 – 5x2y3 tại x = 2; y = 1/2

Bài 3: Thu gọn đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

A = (2x2y)(-2x3y)

Bài 4: Cho tam giác IMN vuông tại I. Biết MN = 10cm, MI = 8cm. Tính IN.

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A ( góc A < 90º) . Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB.

b. Kẻ HM vuông góc với AC tại M. Trên tia đối của tia HM lấy điểm N sao cho HN = HM.

c. Chứng minh: BN // AC.

d. Kẻ HQ vuông góc với AB tại Q. Chứng minh BC là đường trung trực của NQ.

ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN

Bài 1:  Thống kê điểm kiểm tra môn toán của các học sinh lớp 7A ta được kết quả như sau.

8 7 5 6 7 5 8 8 8 6
8 6 5 6 9 8 9 7 7 6

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

c. Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Cho hai đơn thức  2016-02-17_212833

a. Hãy xác định hệ số, phần biến và bậc của hai đơn thức A và B.

b. Tính A.B

Bài 3: Cho biểu thức

C = 8xy + 7x2 + 3y3 + 2xy – 4x2 – 9y3

a. Thu gọn biểu thức C.

b. Tính giá trị của biểu thức C tại x = -1; y = -2.

Bài 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A.

a. Cho biết AB = 9cm; BC =15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC.

b. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.

c. Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho góc ECF = 60º và CD = 10cm . Tính MN.

Quảng cáo
CHIA SẺ