Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021: Lan có 22 nhãn vở, Hoa có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Tham khảo đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 được lập ra giúp các em tự luyện tập kiến thức môn Toán 3, tạo cơ hội để học sinh nắm được các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số lớn nhất trong các số sau là 5348, 5438, 5834, 5843

A. 5348

B. 5438

C. 5834

D. 5843

Câu 2. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 10 quả bóng bàn

B. 9 quả bóng bàn

C. 19 quả bóng bàn

D.8 quả bóng bàn

Câu 3: Kết quả của phép tính 123 + 152 là:

A. 275

B. 215

C. 225

D. 235

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m 11cm = …cm là:

A. 221

B. 220

C. 211

D. 201

Câu 5. Lan có 22 nhãn vở, Hoa có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 88 nhãn vở

B. 68 nhãn vở

C. 78 nhãn vở

D. 75 nhãn vở

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

A. 10

B. 7

C. 8

D. 9

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

b. 34 x 6 – 97

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 102 + x = 257

b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 5 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có: …hình tứ giác, …hình tam giác, … góc vuông.

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

= 105 + 214

= 319

b. 34 x 6 – 97

= 204 – 97

= 107

b) Hai đoạn dây dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

a) 102 + x = 257

x = 257 – 102

x = 155

b) 500 – x = 100

x = 500 – 100

x = 400

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập về số kg gạo là

27 x 5 = 135 (kg)

Đáp số: 135 kg gạo

Câu 4 (1 điểm)

Hình vẽ có: 3 hình tứ giác, 5 hình tam giác, 2 góc vuông.

Advertisements (Quảng cáo)