Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Tuyển chọn đề kiểm tra chương 2 Toán Đại số lớp 7...

Tuyển chọn đề kiểm tra chương 2 Toán Đại số lớp 7 năm học 2016 – 2017

CHIA SẺ

Đề kiểm tra chương 2 Toán Đại số lớp 7 được Dethikiemtra.com sưu tầm. 

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2

ĐẠI SỐ – LỚP 7

Năm học 2016 – 2017

Thời gian làm bài 45 phút

 I/. Trắc nghiệm: ( 3 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

A. 3    
B.75            
C.10          
D.Một kết quả khác

2: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

A. 3    
B.1/3          
C.-3          
D.Một kết quả khác.

3: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Hỏi trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

A. 76    
B.78                   
C.72          
D.74

4:  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x 0,5 4 6
y 3 1,5

II. Tự luận: ( 7 điểm )

5: Cho biết y và x tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

a). Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;

b). Hãy biểu diễn y theo x;

c). Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15

6 : Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân  xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân  là như nhau)

7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x nhận các giá trị

x1 = 3, x= 2 thì các giá trị tương ứng y1 , y2 có tổng bằng 13.

a). Hãy biểu diễn y qua x.

b). Tính x khi y = -78