Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD năm 2020: Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?

Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?… trích trong đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm học 2019 – 2020.

A – PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?

A. Cố đô Huế

B. Bí quyết nghề đúc đồng

C. Hát ca trù

D. Trang phục áo dài truyền thống

Câu 2: Áo dài Việt Nam, được xếp vào loại di sản văn hóa nào?

A. Di sản văn hóa vật thể

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di vật, cổ vật

D. Bảo vật quốc gia

Câu 3: Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào ?

A . Ngày 2/7/1976

C. Ngày 2/7/1975

B. Ngày2/5/1976

D. Ngày 2/6/1976

Câu 4: Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.

B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên thật xanh tốt.

C. Xử lí nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.

D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.

Câu 5: Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra.

B. Chính phủ bầu ra.

C. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra.

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 6: Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?

A. Xem bói

Advertisements (Quảng cáo)

B. Chữa bệnh bằng bùa phép

C. Xin thẻ

D. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.

Câu 7: Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Do nhân dân bầu ra

C. Do Uỷ ban nhân dân bầu ra

B. Do Quốc hội bầu ra

D. Do Hội đồng nhân dân bầu ra

Câu 8: Hành vi nào sau đây là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

C. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ở

B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Phá rừng để trồng cây lương thực.

Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A.Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

B.Tạo cơ hội để trẻ tật nguyền hoà nhập với cộng đồng.

C. Để trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc.

D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

Câu 10: Chương trình “Giờ trái đất” kêu gọi mọi người hưởng ứng bằng hành động gì?

A. Dọn vệ sinh trong một giờ.

B. Xem TV trong một giờ

C. Tắt điện trong một giờ

D. Ngưng dùng điện thoại trong một giờ

B – PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 11. (1 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.

Câu 12. (1,5 điểm) Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?

Câu 13. (1,5 điểm) Thành nghe Huy nói Quốc hội và chính phủ là hai cơ quan có vị trí ngang nhau, vì đều là cơ quan nhà nước cao nhất ở trung ương? Thành băn khoăn không biết huy nói có đúng không? Em có thể nói gì để giúp Thành giải tỏa nỗi băn khoăn này?

Câu 14. (1 điểm) Nêu những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

Advertisements (Quảng cáo)