Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài C1 – C5 trang 4,5 Lý lớp 7: Nhận biết...

Giải bài C1 – C5 trang 4,5 Lý lớp 7: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng

CHIA SẺ

Giải bài C1, C2 trang 4, bài C3, C4, C5 trang 5 SGK Lý lớp 7: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng – Chương 1.

1.Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?

Giống nhau là có ánh-sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh-sáng truyền vào mắt ta.


2. Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b. Mảnh giấy trắng dán lên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:

a) Đèn sáng (hình 1.2a)

b) Đèn tắt (hình 1.2b)

Vì sao lại nhìn thấy?

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh-sáng, cuối cùng ánh-sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh-sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.


3. Trong thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta  nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh-sang đến mắt ta. Vật nào tự phát ra ánh-sáng, vật nào hắt lại ánh-sáng do vật khác chiếu tới.

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh-sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh-sáng do vật khác chiếu vào nó

+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.


4. Trong cuôc tranh luận được nêu ở phần mở bài, bạn nào đúng ? Vì sao?

Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.


Bài C5. Trong thí nghiệm ở hình 1. 1, nếu ta thắp một nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích vì sao? Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

CHIA SẺ