Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Kiểm tra 1 tiết môn Lý 7 Chương 1 – Quang học: Nêu đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Quang học môn Vật lý lớp 7. Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất? Tại sao?….

1. Tìm từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.

 (Ghi các từ đó ra giấy làm bài)

Trong môi trường……………….và đồng tính ánh sáng truyền đi theo………………………..

2. a) Nêu đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Cho ví dụ.

b) Thế nào là nguồn sáng, đặc điểm của nguồn sáng? Cho ví dụ.

c) Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất? Tại sao?

3. a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

b) Vẽ tia phản xạ và xác định góc tới, góc phản xạ trong các trường hợp sau:

 

b) Biết góc tới = 2 lần góc hợp bởi tia tới với gương

Advertisements (Quảng cáo)

1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

2. a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật. Ví dụ một người soi gương thì ảnh của người đó trong gương là ảnh ảo và bằng người đó.

b) Nguồn sáng là các vật tự nó phát ra ánh sáng. Ví dụ: ngọn đèn.

c) Vật đặt trước gương cầu lõm có ảnh ảo là lớn nhất vì gươngcầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vât.

3. a) Định luật phản xạ ánh sáng:

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.

Advertisements (Quảng cáo)

– Góc phản xạ bằng góc tới.

b) Vẽ tia phản xạ và xác định góc tới, góc phản xạ (Hình 18aG, 18bG)

 Trường hợp 1:

– Góc tới \(i = 90^o – 75^o = 15^o\)

– Suy ra góc phản xạ: \(i’ = i = 15^o\)

Trường hợp 2:

– Góc tới \(i = \dfrac{2}{3}{.90^o} = {60^o}\)

– Suy ra góc phản xạ: \(i’ = i = 60^o\)

Advertisements (Quảng cáo)