Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Sự truyền ánh sáng: Bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 6,7,8 SGK vật lý 7

CHIA SẺ

Bài C1. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

Trả lời: ống thẳng.


Bài C2. Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánhsáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C

Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không?

Cách 1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

Cách 2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.


Bài C3. Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

- Quảng cáo -

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng…trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng … trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng… trên đường truyền của chúng.

+ Giao nhau; không giao nhau; loe rộng ra.

HD:a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.


Bài C4. Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài.

→  Để biết được ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường nào đến mắt ta, ta có thể tiến hành thí nghiệm như hình 2.2 ở SGK, từ đó suy ra rằng ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường thẳng đến mắt ta.


Bài C5. Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?

B1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

B2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Ánh-sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh-sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.