Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Bài kiểm tra 1 tiết Chương 1 – Quang học Lý lớp 7: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Dưới đây là đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 7 Chương 1 – Quang học: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Ban ngày, ở ngoài phòng tối, mất nhìn thấy các vật do….

1. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Ban ngày, ở ngoài phòng tối, mất nhìn thấy các vật do

A. vật là nguồn sáng.

B. vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

C. vật không phải là vật sáng.

D. vật là vật chắn sáng.

2. Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:

A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.

B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giừa Trái Đất và Mặt Trời.

C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.

D. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.

3. Chọn phương án trả lời chính xác nhất. Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. tia tới và pháp tuyến.

B. tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điếm tới.

C. tia phản xạ và mặt phẳng gương.

D. tia phản xạ và tia tới.

4. Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 15°. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 30 .    B.45°.      C. 60°.    D. 15°.

5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75° thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30°     B. 45°      C. 60°      D. 90°

6. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ánh cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 5m                       B. 1,25m

C. 2,5m                    D. 1,6m

7. Đặt một viên phấn trước một gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng nhất?

A. Ảnh lớn hơn vật.

B. Ảnh có lúc bé hơn, có lúc lớn hơn vật.

C. Viên phấn lớn hơn ảnh của nó.

D. Ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn.

8. Chọn câu trả lời sai.

Tác dụng của gương cầu lõm là:

A. biến đồi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.

B. biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

C. tạo ra được một ảnh ảo lớn hơn vật.

D. biến đôi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì.

9. Chọn câu trả lời sai.

Advertisements (Quảng cáo)

Định luật về sự truyền thẳng cùa ánh sáng được ứng dụng trong các công việc nào?

A. Kiểm tra đội ngũ bằng cách ngắm xem hàng dọc, hàng ngang đã thẳng chưa.

B. Để ngắm đường thẳng trên mặt đất, dùng các cọc tiêu (ngành đo đạc).

C. Để tạo ảnh trong bóng tối.

D. Kẻ đường thẳng trên giấy.

10. Chọn loại gương thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau:

…………..có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ.

A. Gương phẳng     B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm   D. Gương nào cũng dược

11. a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ.

b) Nêu đặc điểm của nguồn sáng

12. Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.

13. a) Vẽ ảnh của vật qua gương phẳng rồi tính chiều cao của ảnh, khoảng cách từ gương đến ảnh ở hình 6a.

b) Hãy trình bày cách vẽ rồi vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ N, phản xạ trên gương rồi đi qua M ở hình 6b.

 

 

1

2

3

4

5

B

D

B

A

A

6

7

8

9

10

C

C

D

D

C

11. a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật.

Ví dụ đặt một viên pin trước gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng viên pin đó.

b) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng ví dụ như ngọn đèn, Mặt Trời…

12. Định luật phản xạ ánh sáng:

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

– Góc phản xạ bằng góc tới.

13. a ) Vẽ ảnh bằng vật, cùng chiều, chú ý khoảng cách từ gương đến ảnh và từ vật ( như hình 17aG)

– Chiều cao ảnh bằng chiều cao vật và bằng 2 cm.

– Khoảng cách ảnh đến gương bằng vật đến gương và bằng 3 cm.

b) Trình bày cách vẽ: lấy N’ đối xứng với N qua gương, nối N’M cắt gương tại I. Nối NIM và kéo dài ta có tia sáng cần vẽ.

Advertisements (Quảng cáo)