Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 59,60,61,62,63,64 trang 31 Toán 7 tập 1: Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: giải bài 59,60,61,62,63,64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Chương 1 – Toán Đại số.

Bài 59.Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

a) 2,04: (-3,12)

bai 59

H/d giải:a) 17/-26;     b) -6/5;     c) 16/23;       d) 40/73.

dap an bai 59


Bài 60. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

bai 60

H/d giải:

dap an 60 a Đáp án câu 60 a

Advertisements (Quảng cáo)

dap an 60b Đáp án câu 60 b

dap an 60c Đáp án câu 60 c

dap an 60d Đáp án câu 60 d


Bài 61: Tìm ba số x, y , z, biết rằng: x/2 = y/3; y/4 = z/5 và x + y – z= 10.

Theo đề ta cũng có thể viết: x/8 = y/12, y/12 = z/15 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
tinh chat day ti so bang nhauDo đó: x/8 = 2 ⇔ x = 16
y/12 = 2 ⇔ y = 24
z/15 = 2 ⇔ z = 30
Vậy x = 16, y = 24, z = 30.


Bài 62 trang 31. Tìm hai số x và y, biết rằng:x/2 = y/5 và x.y = 10

Advertisements (Quảng cáo)

Nhân cả hai vế của tỉ lệ thức x/2 = y/5 với x (x 0), ta được: bai62Thay xy = 10, ta được: x2/2 = 10/5 = 2 ⇔x2 = 4. Do đó x = 2 hoặc x = -2
Khi x = 2 thì y = 5
Khi x = -2 thì y = -5


Bài 63 trang 31. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức a/b = c/d (a-b # 0, c- d# 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức:2015-09-22_210641

Giải: Ta có :  a/b = c/d  suy ra  a/c = b/d

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có2015-09-22_210812Suy ra: 2015-09-22_210824Cách 2:

dap an bai 63 toan 7 cach 2


Bài 64 trang 31 Toán 7. Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

Đáp án bài 64: Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có: bai64và y – t = 70

Do đó: dapan

⇒y = 35.8 =280

ta có y – t = 70 ⇔ t =y – 70 ⇒ t = 210

x = 9.y/8 = 9.280/8 = 315

z = 7.t/6 = 7.210/6 = 245

Vậy số học sinh của khối 6 là 315, khối 7 là 280, khối 8 là 245, khối 9 là 210.

Advertisements (Quảng cáo)